Choď na obsah Choď na menu
 


ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  

Krajina: Slovensko
Kraj
: Košický
Okres
: Spišská Nová Ves

Prvá písomná zmienka v roku
: 1263

Počet obyvateľov: 934   (aktualizované december 2010)
Nadmorská výška
: 435 – 531 m.n.m.
Potok
: Odorica
Výmera katastra
: 914 ha
Hustota obyvateľstva : 98 obyvateľov / km2

Priemerný vek
: 37 rokov

Najnižší vek:
0 rokov
Najvyšší vek:
95 rokov
Najmladší obyvateľ:
Samuel Krempaský
Najstarší obyvateľ:
Mária Michalčiková

 

Štruktúra obvyteľstva podľa ketegórií (r.2011):

 Kategória*
 do 6 mes. do 12 mes. od 6 do 12 mes. do 6 rok. do 15 rok. od 1 do 15 rok. od 6 do 15 rok. do 18 rok. od 1 do 18 rok. od 15 do 18 rok. od 15 rok. od 18 rok.
 Počet  3 8 5 54 145 137 91 186 178 41 790 749

*  "od" je vrátane, "do" nie je vrátane


Zloženie obyvateľstva podľa náboženského vyznania
(r.2001):

Náboženstvo Počet obyvateľov  %
Rímskokatolícka cirkev 820 94,0
Gréckokatolícka cirkev 24 2,8
Evanjelická cirkev 2 0,2
Pravoslávna cirkev 0 0
Ostatné a nezistené 7 0,8
Bez vyznania 19 2,2

 

Zloženie obyvateľstva podľa národnosti (r.2001):

Národnosť Počet obyvateľov  %
slovenská 867 99,4
česká 1 0,1
maďarská 0 0
rómska 0 0
rusínska 0 0
ukrajinská 0 0
nemecká 0 0
poľská 0 0
ostatné a nezistené 4 0,5

 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva (r. 2006):

Vzdelanie Počet obyvateľov  %
základné vzdelanie 398 44
stredoškolské bez maturity 157 17,8
stredoškolské s maturitou 310 34,3
vysokoškolské vzdelanie 40 4,4

 

Umiestnenie sídiel jednotlivých pracovísk a úradov:

Pracoviská a úrady Sídlo
Matričný úrad Markušovce
Daňový úrad Spiš. Nová Ves
Polícia Markušovce
Okresný súd Spiš. Nová Ves
Hasičský a záchran. zbor Spiš. Nová Ves
Obvodný úrad Spiš. Nová Ves
Územná vojenská správa Košice - sever
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spiš. Nová Ves
Obvod úradu životného prostredia Spiš. Nová Ves

 

  Záujmové organizácie, kluby v obci:

Organizácie, kluby Názov
Chrámový zbor Odamos
Poľovnícke združenie  
Klub kresťanskej mládeže ERKO
Chovateľský zväz  
Rybársky zväz  
Dobrovoľný požiarny zbor DHZ Odorín
Futbalový klub  TJ Družstevník Odorín

 

Susedné obce a mestá: Jamník, Danišovce, Markušovce, Lieskovany, Harichovce, Matejovce nad Hornádom, Spišská Nová Ves

Staré a cudzie názvy obce: 1263 Odorin, Odorinum, Edelin;   1287 Odorinum, Oderin;   1435 Odorinum sive Edelen;   1773 Odorin

  • Nemecký názov: Dirn
  • Maďarský názov: Odorín, Szepesedelény