Choď na obsah Choď na menu
 Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011:

 

 Č. FAKT.

DODÁVATEĽ 

 PREDMET FAKTÚRY

 HODNOTA(€)

 1/2011  SPP Bratislava  Zemný plyn  621,00
 2/2011  CBS s.r.o. Banská Bystrica  Ročný poplatok za doménu  19,12
 3/2011  ŠEVT Banská Bystrica  Vysvedčenia pre ZŠ  14,88
 4/2011  PRAGMA Poprad - Veľká  Nájomné za dávkovacie zariadenie  3,98
 5/2011  PRAGMA Poprad - Veľká  Čistiace prípravky na riad  106,97
 6/2011  Orange Slovensko Bratislava  Mobilný telefón  30,02
 7/2011  Orange Slovensko Bratislava  Paušál rozhlas - spätná väzba  5,04
 8/2011  Orange Slovensko Bratislava  Paušál rozhlas - spätná väzba  5,04
 9/2011  Orange Slovensko Bratislava  Paušál rozhlas - spätná väzba  5,04
 10/2011  Sejut - Sisoft Computer SNV  Toner do kopírky - MŠ  27,20
 11/2011  Ing.Maršálek-SVOISOFT  SNV  Inštalácia nových verzií Korwin  24,00
 12/2011  Náklad.FORUM s.r.o. Praha 2  Publikácia - Prvá pomoc  77,00
 13/2011  ASC   Bratislava  aSc AGENDA - program pre ZŠ  63,00
 14/2011  SPP Bratislava  Vyúčtovanie plynu  1664,06
 15/2011  Komenský, s.r.o.  Košice  Služby virtuálnej knižnice  3,32
 16/2011  SPP Bratislava  Vyučtovanie plynu  -599,75
 17/2011  Konex elektro, s.r.o. SNV  Elektromateriál a el. zariadenie  193,61
 18/2011  T-Com  Bratislava  Telefón pevné linky + internet  85,58
 19/2011  VSE  Košice  Elektrina - opakované plnenie  868,00
 20/2011  VSE  Košice  Elektrina - opakované plnenie  200,00
 21/2011  VSE  Košice  Elektrina - opakované plnenie  2946,00
 22/2011  Datalan  Bratislava  Servisné služby Korwin  35,84
 23/2011  Ing.Maršálek-SVOISOFT  SNV  Inštalácia nových verzií Korwin  24,00
 24/2011  ŠEVT a.s.  Bratislava  Tlačivá  29,36
 25/2011  Brantner Nova,s.r.o.  SNV  Zber, odvoz, zneškodnenie odpadu  650,91
 26/2011  Ing.Maršálek-SVOISOFT  SNV  Scanner  85,00
 27/2011  SOZA  Bratislava  Použív.hudby v rozhlase-autor diela  14,28
 28/2011  MEVAKO spol.s.r.o.  Rožňava  Nádoby na odpad  910,20
 29/2011  SPP Bratislava  Opakovaná dodávka zemn. plynu  725,00
 30/2011  Veolia PVPS, a.s.  Poprad  Voda  14,15
 31/2011  Veolia PVPS, a.s.  Poprad  Voda  91,97
 32/2011  Veolia PVPS, a.s.  Poprad  Voda  0,00
 33/2011  KVANT spol.s.r.o. Bratislava 4  Náhradná žiarovka  4,80
 34/2011  Ján Strela-Stolárstvo Odorín  Oprava stropu v šatni ZŠ  150,00
 35/2011  CBS s.r.o. Banská Bystrica  Inštalácia aplikácie Upload manager  18,00
 36/2011  Dušan Slaninka  Harichovce  Odbor. prehl. plynových kotlov  206,35
 37/2011  Dušan Slaninka  Harichovce  Odb.prehl.veľkokuch.plyn.spotr.  87,12
 38/2011  Komenský, s.r.o.  Košice  Služby virtuálnej knižnice  3,32
 39/2011  IURA EDITION, spol.s.r.o.Blava  Manažment školy v praxi-roč. 2011  52,84
 40/2011  SPP Bratislava  Opakovaná dodávka zemn. plynu  725,00
 41/2011  KONEX elektro, s.r.o. , SNV  Žiarovky  55,92
 42/2011  Orange Slovensko,a.s. Bratislava  SMS na signalizáciu  1,21
 43/2011  Orange Slovensko,a.s. Bratislava  SMS na signalizáciu  6,02
 44/2011  Orange Slovensko,a.s. Bratislava  Upomienka  1,33
 45/2011  Orange Slovensko,a.s. Bratislava  Mesačný majster paušál  5,04
 46/2011  Orange Slovensko,a.s. Bratislava  Mesačný majster paušál  5,04
 47/2011  Orange Slovensko,a.s. Bratislava  Mesačné volania mobilom  27,94
 48/2011  Orange Slovensko,a.s. Bratislava  Mesačný majster paušál  5,04
 49/2011  Ľubomír Kaňuch,  Iliašovce  Služba  technika PO a BOZP  50,00
 50/2011  Brantner Nova,s.r.o.  SNV  Zneškodnenie KO na skládke  66,12
 51/2011  T-Com  Bratislava  Hlasové a telefónne služby  84,40
 52/2011  IVES Košice  Školenie WinPAM  105,00
 53/2011  ŠKOLEX,spol.s.r.o.  Bratislava  Keramická tabuľa  233,04
 54/2011  Sejut-Sisoft Computer,SNV  Toner  27,20
 55/2011  Združ.VAMI-Gondek V., Jamník  Šatňové skrinky a lavice  1218,62
 56/2011  PD " Rozkvet " Odorín  Vývoz odpadu  23,40
 57/2011  Brantner Nova,s.r.o.  SNV  Zber, odvoz, zneškodnenie odpadu  632,70
 58/2011  ELARIN, s.r.o., Trnkov  Angličtina I. a II. V drevenej krabici  434,95
 59/2011  ARES spol.s.r.o.  Bratislava  Slávik 2011  2,00
 60/2011  Datalan, a.s., Bratislava  Pravidel. zmluv serv. služby Korwin  35,84
 61/2011  Orange Slovensko,a.s. Bratislava  Mesačný poplatok  29,46
 62/2011  Orange Slovensko,a.s. Bratislava  Mesačný popl. Majster paušál  5,04
 63/2011  Orange Slovensko,a.s. Bratislava  Mesačný popl. Majster paušál  5,04
 64/2011  Orange Slovensko,a.s. Bratislava  Mesačný popl. Majster paušál  5,04
 65/2011  Orange Slovensko,a.s. Bratislava  Hovory v sieti Orange  0,37
 66/2011  Sakmary Ladislav, Sp. Nová Ves
 Záhradný traktor
 1700,00
 67/2011  AMOS ´91 spol. s.r.o. Bratislava  Školské potreby  1174,39
 68/2011  Združ.VAMI-Gondek V., Jamník  Skrine  550,00
 69/2011  Ing.Maršálek-SVOISOFT  SNV  Servis, opr. a nastavenie PC siete
 24,00
 70/2011  Ján Strela-Stolárstvo Odorín  Rekonštrukcia šatne ZŠ
 50,00
 71/2011  Ján Strela-Stolárstvo Odorín  Výr. a mont. drev. rad. krytov do MŠ
 100,00
 72/2011  Livonec, s.r.o., Poprad
 PHP P 6
 310,36
 73/2011  SPP Bratislava
 Zemný plyn
 725,00
 74/2011  T-Com  Bratislava  Telefón pevné linky + internet  94,93
 75/2011  KOMENSKY, s.r.o., Košice
 Služby virtuálnej knižnice  3,32
 76/2011  Sejut - Sisoft Comp. SNV  Toner do kopírky
 27,20
 77/2011  D.H. Komplet s.r.o., Lipt. Mikuláš  Čepiec - extra ľahký  4,25
 78/2011  IVES, Košice  Služby technickej podpory  71,70
 79/2011  Datalan, a.s., Bratislava  Servis, opr. a nastavenie PC siete  35,84
 80/2011  Brantner Nova, s.r.o., SNV  Zber, odvoz, zneškodnenie odpadu  970,90
 81/2011  S.Gajdoš-ELSOLE, Humenné  Rohož Prisma hnedá  56,30
 82/2011  Ing.Maršálek-SVOISOFT SNV  Inštalácia nových verzií KORWIN  24,00
 89/2011  VSE  Košice  Elektrina - opakované plnenie
 2946,00
 170/2011  VSE Košice  Elektrina - opakované plnenie  2946,00
 200/2011  Educaplay s.r.o. Žilina  Postielky pre MŠ  1301,00
 203/2011  Brantner Nova s.r.o. SNV  Zber, odvoz, zneškodnenie odpadu  1063,48
 249/2011  JOGA spol. s.r.o. Olcnava  Doprava lomového kameňa  1920,00
 254/2011  VSE Košice  Elektrina - opakované plnenie  2946,00