Choď na obsah Choď na menu
 


19. 11. 2012


Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011:

 Č. FAKT.

DODÁVATEĽ 

 PREDMET FAKTÚRY

 HODNOTA(€)

151/2012  Slovak Telekom, a. s.  Faktúra za služby  67,13
152/2012  Sakmary Ladislav  Faktúra za opravu krovinorezu  207,20
153/2012  Slovenský plynárenský priemysel, a. s.  Faktúra za opakovanú dodávku  954
154/2012  Brantner Nova, s. r. o.  Faktúra za služby  50.00
155/2012  DATALAN, a. s.  Faktúra za tovar  35,84
156/2012  Petr Mrázek  Faktúra za služby  210
157/2012  Pavol Podgurný  Faktúra za služby  150
158/2012  KSR - KAMEŇOLOMY SR, s. r. o.  Faktúra za služby  62,24
159/2012  Brantner Nova, s. r. o.  Faktúra za služby  718,50
160/2012  Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" Odorín  Faktúra za služby  24
161/2012  PORADCA, s. r. o.  Faktúra za periodika  24,40
162/2012  Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT  Faktúra za tovar  56,64
163/2012  JOGA spol, s. r. o.  Faktúra za služby - doprava  57,60
164/2012  Orange Slovensko, a. s  Faktúra za služby  32,58
165/2012  Orange Slovensko, a. s.  Faktúra za služby  4,90
166/2012  Orange Slovensko, a. s.  Faktúra za služby  0,60
167/2012  JUDr. Ivan Hric - advokát  Faktúra za služby    236
168/2012  ŠEVT, a. s.  Faktúra za tovar  27,29
169/2012  Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT  Faktúra za služby    24 
170/2012  Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" Odorín  Faktúra za služby   23,40
171/2012  Brantner Nova, s. r. o.  Faktúra za služby  753,56
172/2012  Východoslovenská energetika, a. s.  Faktúra za elektrinu  3302 
173/2012  Východoslovenská energetika, a. s.    Faktúra za elektrinu  282 
174/2012  Východoslovenská energetika, a. s.      Faktúra za elektrinu  958
175/2012  Východoslovenská energetika, a. s.  Faktúra za elektrinu  28
176/2012  Slovenský plynárenský priemysel, a. s.  Faktúra za dodávku plynu  954
177/2012  JOGA spol., s. r. o.  Faktúra za služby  309,60
178/2012  Slovak Telekom, a. s.  Faktúra za služby  65,29
179/2012  Brantner Nova, s. r. o.  Faktúra za služby  84,49 
180/2012  DATALAN, a. s.  Faktúry za služby  35,84
181/2012  Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT  Faktúry za služby  262,26
182/2012  Orange Slovensko, a. s.  Faktúra za služby  3,46
183/2012  Orange Slovensko, a. s.  Faktúra za služby  40,52 
184/2012  SOFT - GL, s. r. o.  Faktúra za služby  32,77
185/2012  Ing. Miroslav Maršalek SVOISOFT  Faktúra za dodávku a montáž   5811,60
186/2012  VEOLIA PVS a.s.  Faktúra za odber vody
 42,49
187/2012  VEOLIA PVS a.s.  Faktúra za odber vody  156,23
188/2012  JUDr. Ivan Hric  Faktúra za služby  236
189/2012  SPP a.s.  Faktúra za služby  954
190/2012  VEOLIA PVS a.s.  Faktúra za odber vody  
191/2012  Alena Pragerová  - PRAGMA  Faktúra za tovar  36,24
192/2012  MKŠ spol. s.r.o  Faktúra za služby  130,08
193/2012  Teheľna STOVA, spol. s r. o.  Faktúra za tovar  43,92
194/2012   Slovak Telekom, a. s.   Faktúra za služby  67,13
195/2012  NOMILAND s.r.o. Košice  Faktúra za materiál   91,60
196/2012  Brantner Nova s.r.o. Spišská Nová Ves  Faktúra za odvoz TKO  75,86
197/2012  Poľnohospodárske družstvo ROZKVET Odorín  Faktúra za odvoz TKO  26,88
198/2012  COOP Jednota Liptovský Mikuláš  Faktúra za tovar  23,32
199/2012  DATALAN a.s.  Faktúra za služby  35,84
200/2012  Brantner Nova s.r.o. Spišská Nová Ves  Faktúra za odvoz TKO 1104,35
201/2012  Ľubomír Kaňuch ,ILIAŠOVCE  Faktúra za služby technika  50
202/2012  MEVAKO spol.s.r.o. Brzotín  Faktúra za tovar  680,40
203/2012  JUDr. Ivan Hric ,Spišská Nová Ves  Faktúra za služby  185
204/2012  Orange Slovensko a.s.  Faktúra za služby  43,13
205/2012  Orange Slovensko a.s.  Faktúra za služby  2,50
206/2012  Ing. Miroslav Maršalek  Faktúra za materiál 250
207/2012  JOGA s.r.o.  Faktúra za služby  
208/2012  KSR -Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen  Faktúra za materiál  227,62
209/2012  Marion tour - Jozef Mihaľ  -Prešov  Faktúra za prepravu   50
210/2012  Obec Poráč  Faktúra za materiál  204
211/2012  Emil Hovanec  Faktúra za služby  235,01
212/2012  Cunik Ladislav  DATASERVIS  Faktúra za materiál  32,88
213/2012  SPP a.s. Poprad  Faktúra za služby  954
214/2012  CORA GASTRO s.r.o.  Faktúra za materiál ŠJ  96,11
215/2012   DATALAN a.s.  Faktúra za služby  45
216/2012  Slovak telekom a.s.  Faktúra za služby  119,90
217/2012  Brantner Nova s.r.o.  Faktúra za odvoz TKO  753,85
218/2012  Ing. Miroslav Maršalek -SVOISOFT  Faktúra za Notebook do ŠJ  541,20
219/2012  Ivan Sejut -SISOFT COMPUTER  Faktúra za toner   27,20
220/2012  Emil Hovanec Odorín 61  Faktúra za služby  218,42
221/2012  DATALAN a.s.  Faktúra za služby  35,84
222/2012  COOP Jednota Liptovský Mikuláš  Faktúra za materiál  45,99
223/2012  MIVA spol.s.r.o.  Faktúra za materiál  393,36 
224/2012  JUDr. Ivan Hric, Spišská Nová Ves   Faktúra za služby  185
225/2012  Ing. Miroslav Maršalek- SVOISOFT  Faktúra za služby  160
226/2012  TERAsport -Muller s.r.o.  Faktúra za materiál  534,04
227/2012  Konex Elektro, spol. s.r.o.   Faktúra za materiál  32,21
228/2012  Orange Slovensko, a.s.   Faktúra za služby  0,29
229/2012  Orange Slovensko, a. s.   Faktúra za služby  37,70
230/2012  Orange Slovensko, a. s.   Faktúra za služby  0,12
231/2012  KSR - Kameňolomy SR, s. r. o.   Faktúra za materiál  72,10
232/2012  Joga, spol. s. r. o.   Faktúra za služby  115,20
233/2012  PD "Rozkvet" so sídlom v Odoríne  Faktúra za služby  26,88
234/2012  Černický Pavol, Nemešany 81  Faktúra za služby  64,50
235/2012  Svoisoft - M. Maršalek  Faktúra za materiál  42,48
236/2012  Súkromné centrum špec. ped. poradenstva  Faktúra za školenie  20,00 
237/2012  CORA GASTRO, s. r. o.   Faktúra za tovar  60,67
238/2012  Orange Slovensko, a. s.   Faktúra za služby  0,22
239/2012  Východoslovenská energetika, a. s.   Faktúra za služby  958,00
240/2012  Východoslovenská energetika, a. s.   Faktúra za služby  28,00
241/2012  Východoslovenská energetika, a. s.   Faktúra za služby  3302,00 
242/2012   Východoslovenská energetika, a. s.   Faktúra za služby  282,00 
243/2012  Slovak Telekom, a. s.   Faktúra za služby  83,60
244/2012  Svoisoft - M. Maršalek  Faktúra za služby  24,00
245/2012  Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   Faktúra za služby  954,00 
246/2012  FIRE systém - Marcela Kavalková  Faktúra za materiál  1833,50 
247/2012  MIVA, spol. s. r. o.   Faktúra za materiál  32,18 
248/2012  Brantner Nova, s. r. o.   Faktúra za služby  759,61 
249/2012   Igor Kršiak, s. r. o.   Faktúra za materiál  15,90 
250/2012  Brantner Nova, s. r. o.   Faktúra za služby  57,48
251/2012   Tomáš Macejko - Autoslužby  Faktúra za služby  53,40
252/2012  Tehelňa Stova, spol. s. r, o.    Faktúra za materiál  31,13 
253/2012  NORWIT Slovakia, spol. s. r. o.   Faktúra za materiál  1718,10
254/2012  ESENEX, s. r. o.  Faktúra za materiál  177,44
255/2012  DATALAN, a. s.   Faktúra za služby  35,84
256/2012  Pastiran Ján  Faktúra za služby  8200,00
257/2012  Ivan Hric - advokát  Faktúra za služby  185,00
258/2012  PD "Rozkvet" so sídlom v Odoríne  Faktúra za služby  168,00
259/2012  PD "Rozkvet" so sídlom v Odoríne  Faktúra za služby  72,00 
260/2012  PD "Rozkvet" so sídlom v Odoríne  Faktúra za služby  72,00 
261/2012  Studnica, n. o.   Faktúra za služby  500,00
262/2012  KSR - Kameňolomy SR  Faktúra za materiál  73,72 
263/2012  Gajas, s. r. o.   Faktúra za služby  2557,44
264/2012  Miroslav Lešňovský  Faktúra za tovar  139,27
265/2012   FASTRADE SK, s. r. o.   Faktúra za materiál  75,86
266/2012  Orange Slovensko, a. s.   Faktúra za služby  2,38
267/2012  Orange Slovensko, a. s.   Faktúra za služby  45,34
268/2012  Podtatranská vodárenská spol. a.s.
 Faktúra za služby  15,00
269/2012  Podtatranská vodárenská spol. a.s.  Faktúra za služby
 171,23
270/2012  Centrum voľného času ADAM
 Faktúra za služby
 20,00
271/2012  NOMIland, s.r.o.  Faktúra za materiál  854,75
272/2012  PD "Rozkvet" so sídlom v Odoríne  Faktúra za služby  126,00 
273/2012  Ľubomír Kaňuch  Faktúra za služby  50,00 
274/2012  Branther Nova, s.r.o.    Faktúra za služby  719,37 
275/2012   Slovak Telecom, a.s.  Faktúra za služby   84,64 
276/2012  Inprost, spol. s.r.o.   Faktúra za materiál    92,00 
277/2012  Ivan Labanc   Faktúra za materiál   63,64 
278/2012  SPP  Faktúra za služby  954,00 
279/2012   DATALAN, a.s.   Faktúra za služby  35,84
280/2012  Sakmary Ladislav   Faktúra za tovar  88,63
281/2012  JTJ Doprava, s.r.o.   Faktúra za služby  80,64
282/2012  PD "Rozkvet" so sídlom v Odoríne  Faktúra za služby   168,00 
283/2012  Chladiarenstvo, Panfin  Faktúra za služby  54,00
284/2012  PD "Rozkvet" so sídlom v Odoríne  Faktúra za služby  144,00
285/2012  Orange Slovensko, a.s.   Faktúra za služby  31,98
286/2012  Orange Slovensko, a.s.   Faktúra za služby  1,66
287/2012  JOGA, spol. s.r.o.   Faktúra za služby  87,60
288/2012   Ivan Hric - advokát  Faktúra za služby  251,00
289/2012  František Mlynarčík  Faktúra za služby   166,03
290/2012  NOMIland, s.r.o.   Faktúra za tovar  126,70
291/2012  Vladimír Kubina MIX  Faktúra za služby  120,00 
292/2012  NOMIland, s.r.o.  Faktúra za tovar  126,00 
293/2012  Ondrej Širilla - SION  Faktúra za tovar  84,00 
294/2012  Veronika Kutková   Faktúra za služby  600,00 
295/2012  KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.   Faktúra za materiál  76,98
296/2012  PD "Rozkvet" so sídlom v Odoríne  Faktúra za služby  48,00 
297/2012   Ján Mrovčák  Faktúra za materiál  310,20
298/2012   SVOISOFT - Miroslav Maršalek  Faktúra za služby   36,00
299/2012   Verlag Dashover, s.r.o.   Faktúra za tovar  20,52 
300/2012  Slovak Telekom, a.s.    Faktúra za služby  89,18
301/2012  PD "Rozkvet" so sídlom v Odoríne  Faktúra za služby   144,00
302/2012  DATALAN, a.s.    Faktúra za služby  89,84
303/2012   Brantner Nova s.r.o.   Faktúra za služby  680,00
304/2012   TRIO Publishing  Faktúra za tovar   36,12
305/2012  Prima banka Slovensko, a.s.   Faktúra za služby  39,96 
306/2012  Východoslovenská energetika, a.s.  Faktúra za služby  5,81 
307/2012  Východoslovenská energetika, a.s.   Faktúra za služby   274,56 
308/2012  Východoslovenská energetika, a.s.  Dobropis  + 494,88
309/2012   Východoslovenská energetika, a.s.   Dobropis   + 451,18 
310/2012   Ivan Hric   Faktúra za služby   185,00 
311/2012  SPP - distribúcia, a.s.    Faktúra za služby   1 143,71