Choď na obsah Choď na menu
 


 

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011:

Č. FAKT.

DODÁVATEĽ

PREDMET FAKTÚRY

HODNOTA (€)

 270/2013  Nomiland s.r.o.      Faktúra za materiál         459,00
 271/2013  SPP -Slovenský plynárenský priemysel a.s.      Faktúra za služby        1035,00
 272/2013  Forspiš -mäso s.r.o.      Faktúra za materiál           59,84
 273/2013  Východosl.energetika a.s.      Faktúra za služby       3176,00
 274/2013  Východosl.energetika a.s.      Faktúra za služby         158,00
 275/2013  Východosl.energetika a.s.      Faktúra za služby       1022,00
 276/2013   Výchdosl.energetika a.s.      Faktúra za služby           29,00
 277/2013   Bigimi s.r.o.      Faktúra za tovar -potraviny         102,05
 278/2013   Ondrej Širila -SION      Faktúra za služby         708,96
 279/2013   Ondrej Širila -SION      Faktúra za materiál         398,64
 280/2013   Ondrej Širila -SION      Faktúra za materiál       2053,46
 281/2013   Teheľňa STOVA , spol.s.r.o.      Faktúra za materiál           52,88
 282/2013   Slovak Telekom a.s.      Faktúra za služby           80,68  
 283/2013   Ing. Miroslav Maršalek -SVOISOFT      Faktúra za služby            30,00
 284/2013   Prima banka Slovensko a.s.      Faktúra za služby              6,00
 285/2013   Sakmary Ladislav      Faktúra za materiál          128,90
 286/2013   Ján Strela       Faktúra za služby        1200,00
 287/2013   PD ROZKVET v Odoríne      Faktúra za služby            60,00
 288/2013   Brantner Nova s.r.o.      Faktúra za služby        1150,68
 289/2013   3B Color s.r.o.      Faktúra za materiál          115,75
 290/2013   Kovozber s.r.o.      Faktúra za služby            77,80
 291/2013   Gajas s.r.o.      Faktúra za služby        4004,00
 292/2013   Obec Smižany      Faktúra za služby            66,00
 293/2013   Sedlačko Stanislav       Faktúra za služby          250,00
 294/2013   Sedlačko Stanislav      Faktúra za služby          300,00
 295/2013   Sedlačko Stanislav      Faktúra za služby            50,00
 296/2013   Teheľňa Stova spol.s.r.o.      Faktúra za materiál           73,42
 297/2013   JUDr. Ivan Hric      Faktúra za služby         185,00
 298/2013   Ševt a.s.      Faktúra za materiál           32,66
 299/2013   Orange Slovensko a.s.      Faktúra za služby           78,48
 300/2013   Orange Slovensko a.s.      Faktúra za služby             7,54
 301/2013   Pavel Haško      Faktúra za služby         150,00
 302/2013  Emil Hovanec      Faktúra za služby         259,84
 303/2013  Podtatranská vodárenská prevádzková spol.      Faktúra za služby             1,27
 304/2013  Podtatranská vodárenská prevádzková spol.      Faktúra za služby           20,30
 305/2013  Podtatranská vodárenská prevádzková spol.      Faktúra za služby         148,50
 306/2013  SPP-Slovenský plynárenský priemysel a.s.      Faktúra za služby      1035,00
 307/2013  Obec Poráč      Faktúra za služby        341,10
 308/2013  ASC Applied Software Consultants, s.r.o.      Faktúra za služby          63,00
 309/2013  Pavol Blahovský,      Faktúra za materiál        210,00
 310/2013  Caliumi a.s.      Faktúra za materiál          79,60
 311/2013  Vadel Daniel      Faktúra za služby        120,00
 312/2013  Ing. Miroslav Maršalek -SVOISOFT      Faktúra za služby        120,00
 313/2013  IVES , Košice      Faktúra za služby          71,70
 314/2013  Brantner Nova s.r.o.        Faktúra za služby        797,00
 315/2013  Slovak Telekom a.s.,      Faktúra za služby         64,00
 316/2013  Nomiland s.r.o.      Faktúra za tovar -potraviny         32,00
 317/2013  Brantner Nova  s.r.o.      Faktúra za služby       188,54
 318/2013  Vadel Daniel        Faktúra za materiál       260,00
 319/2013  Ján Živčák -Záhradníctvo Muškát      Faktúra za služby       297,58
 320/2013  Ľubomír Kaňuch       Faktúra za služby        50,00
 321/2013  Ivan Sejut - Sisoft      Faktúra za materiál        65,00
 322/2013  Soft GL s.r.o.      Faktúra za služby        39,32
 323/2013  Legend Trade s.r.o.      Faktúra za služby       88,08
 324/2013  Marek Vartovník      Faktúra za tovar -potraviny       14,38
 325/2013  El spol. s.r.o.      Faktúra za služby        27,66
 326/2013  Teheľňa Stova spo.s.r.o.      Faktúra za materiál      197,41
 327/2013  Vanks s.r.o       Faktúra za materiál    1.550,00
 328/2013  Poľnohospodárske družstvo ROZKVET      Faktúra za tovar -potraviny          40,00
 329/2013  HOOK s.r.o       Faktúra za tovar -potraviny         11,55
 330/2013  HOOK s.r.o.      Faktúra za tovar -potraviny         11,55
 331/2013  ATC JR s.r.o.      Faktúra za tovar -potraviny       213,46
 332/2013  Bigimi s.r.o.      Faktúra za tovar -potraviny           7,69
 333/2013  Inmedia spol.s.r.o.      Faktúra za tovar -potraviny  
 334/2013  HOOK s.r.o.      Faktúra za tovar -potraviny           2,67
 335/2013  Forspiš - mäso s.r.o.      Faktúra za tovar -potraviny          23,11
 336/2013  JUDr. Ivan Hric      Faktúra za služby        185,00
 337/2013  Ivan Sejut -Sisoft       Faktúra za materiál          27,50
 338/2013  Ondrej Širila -SION      Faktúra za služby          40,00
 339/2013  Orange Slovensko a. s .      Faktúra za služby          32,95
 340/2013  Orange Slovensko a.s.      Fakútra za služby            4,54
 341/2013  Fabian Ján      Faktúra za služby       2566,68
 342/2013  KSR Kameňolomy       Faktúra za materiál           61,63
 343/2013  Slovak Telekom a.s.      Faktúra za služby             0,32
 344/2013  MADE spol.s.r.o.      Faktúra za služby         150,00
 345/2013  ATC JR s.r.o.      Fakúra za tovar - potraviny         124,80
 346/2013  ATC JR s.r.o.      Faktúra za tovar -potraviny           87,73
 347/2013  BIO plus s.r.o.      Faktúra za tovar -potraviny            26,88
 348/2013  BIGIMI s.r.o.      Faktúra za tovar -potraviny          10,26
 349/2013  FORSPIŠ - mäso s.r.o.      Faktúra za tovar -potraviny          64,12
 3502013  FORSPIŠ - mäso s.r.o.      Faktúra za tovar -potraviny          66,18
 351/2013  HOOK,s.r.o.      Faktúra za tovar -potraviny            9,00
 352/2013  HOOK.s.r.o.      Faktúra za tovar -potraviny           2,69
 353/2013  MArek Vartovník      Faktúra za tovar -potraviny       223,16
 354/2013  Tatranská mliekareň a.s.      Faktúra za  tovar -potraviny         17,34
 355/2013  Tatranská mliekareň a.s.      Faktúra za tovar -potraviny         25,20
 356/2013  COO Jednota L.M.      Faktúra za tovar -potraviny       443,10
 357/2013  SPP- Slovenský plynárenský priemysel a.s.      Faktúra za služby       1035,00
 358/2013  Ing. Miroslav Maršalek -SVOISOFT       Faktúra za služby          30,00
 359/2013  JOGA s.r.o.      Faktúra za služby           57,60
 360/2013  Brantner NOVA s.r.o.      Faktúra za služby        784,92
 361/2013  Vydavateľstvo NOMI s.r.o.      Faktúra za materiál          53,11
 362/2013  DOBRO spol.s.r.o.      Faktúra za služby           57,96
 363/2013  HOOK s.r.o.      Faktúra za tovar -potraviny            6,00
 364/2013  HOOK s.r.o.      Faktúra za tovar -potraviny            2,69
 365/2013  HOOK s.r.o.      Faktúra za tovar - potraviny           11,00
 366/2013  HOOK s.r.o.      Faktúra za tovar - potraviny             3,04
 367/2013  FORSPIŠ - mäso s.r.o.       Faktúra za tovar -potraviny           39,46
 368/2013  INMEDIA spol.s.r.o.      Faktúra za tovar -potraviny         106,55
 369/2013  Pavol Blahovský      Faktúra za materiál         770,00
 370/2013  Cunik Ladislav -DATASERVIS      Faktúra za materiál           32,20
 371/2013  Sakmary Ladislav      Faktúra za materiál         222,98 
 372/2013  Slovak Telekom a.s.      Faktúra za služby           75,18
 373/2013  Centroglob -Kežmarok       Faktúra za materiál         340,24
 374/2013  Remeslo SPIŠ        Faktúra za materiál       1382,86
 375/2013  Doc.RNDr. Viera Uherčíková , CSc.      Faktúra za materiál           26,52
 376/2013  JTJ Doprava s.r.o.      Faktúra za služby          36,72
 377/2013  Teheľňa STOVA spol.s.r.o.      Faktúra za materiál      1610,50
 378/2013  Orange Slovensko a.s.      Faktúra za služby            5,29