Choď na obsah Choď na menu
 


5. 11. 2013


Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011:

Č. FAKT.

DODÁVATEĽ

PREDMET FAKTÚRY

HODNOTA (€)

  379/2013  Orange Slovensko a.s.    Faktúra za služby                  31,98
  380/2013  KSR Kameňolomy SR s.r.o.    Faktúra za materiál                  85,88
  381/2013  Forspiš -mäso s.r.o.    Faktúra za tovar -potraviny                  25,82
  382/2013  Forspiš -mäso s.r.o.    Faktúra za tovar -potraviny                  67,27
  383/2013  Bigimi s.r.o    Faktúra za tovar -potraviny                 12,19
  384/2013  ATC-JR s.r.o.    Faktúra za tovar -potraviny                148,57
  385/2013  Inmedia spol.s.r.o.    Faktúra za tovar -potraviny                144,15
  386/2013  Inmedia spol.s.r.o.    Faktúra za tovar -potraviny                  44,99
  387/2013  Poľnohospodárske družstvo ROZKVET Odorín    Faktúra za tovar -potraviny                  40,00
  388/2013  Hook s.r.o    Faktúra  za tovar -potraviny                    2,90
  389/2013  Hook s.r.o.    Faktúra za tovar -potraviny                     7,00
  390/2013  Hook s.r.o.    Faktúra za tovar -potraviny                    9,45
  391/2013  Hook s.r.o.    Faktúra za tovar -potraviny                    2,97
  392/2013  Dušan Slaninka     Faktúra za služby                349,98
  393/2013  Slovak Telekom a.s.    Faktúra za služby                    9,40
  394/2013  Východoslovenská energetika a.s.    Faktúra za materiál                    3,98
  395/2013  Marek Vartovník    Faktúra za tovar -potraviny                141,67
  396/2013  Inmedia  spol.s.r.o.    Faktúra za tovar -potraviny                  17,63 
  397/2013  Bio -plus s.r.o.    Faktúra za tovar -potraviny              26,88
  398/2013  Iura Edition spol.s.r.o.    Faktúra za materiál                   64,20
  399/2013  Cunik Ladislav- Dataservis    Faktúra za materiál                  62,98
  400/2013  Východoslovenská energetika a.s    Faktúra za služby                  29,00
 401/2013  Východoslovenská energetika a.s    Faktúra za služby                 1022,00
 402/2013  Východoslovenská energetika a.s    Faktúra za služby                 3176,00
 403/2013  Východoslovenská energetika a.s    Faktúra za služby                158,00
 404/2013  SPP a.s    Faktúra za služby                 1035,00
 405/2013  Brantner nova     Faktúra za služby                 796,70
 406/2013  JUDR. Igor Kršiak, s.r.o    Faktúra za materiál                 15,50
407/2013  COOP Jednota    Faktúra za tovar - potraviny 311,63 
408/2013  Forspiš- mäso s.r.o.    Faktúra za tovar -potraviny 59,15
409/2013  Forspiš -mäso s.r.o.    Faktúra za tovar -potraviny 36,70
 410/2013  Seteza Elektro spol.s.r.o.    Faktúra za materiál                86,06
 411/2013  Ing. Miroslav Maršalek    Faktúra za služby                30,00
 412/2013  ATC -JR , s.r.o.    Faktúra za tovar -potraviny               170,94
 413/2013  HOOK s.r.o.    Faktúra za tovar -potraviny                  2,97
 414/2013  HOOK s.r.o.    Faktúra za tovar -potraviny                10,50
 415/2013  Slovak Telekom a.s.    Faktúra za služby                71,70
 416/2013  Poľnohospod.družstvo ROZKVET    Faktúra za služby                53,76
 417/2013  TK Libri s.r.o.    Faktúra za materiál                  2,99
 418/2013  TK Libri s.r.o.    Faktúra za materiál              201,76
 419/2013  Brantner Nova s.r.o.    Faktúra za služby                67,75
 420/2013  Tatranská mliekareň a.s.   Faktúra za tovar -potraviny                22,16
 421/2013  Tatranská mliekareň a.s.   Faktúra za tovar -potraviny                82,08
 422/2013  HOOK s.r.o.   Faktúra za tovar -potraviny                  2,90
 423/2013  HOOK s.r.o.   Faktúra za tovar -potraviny                  9,00
 424/2013  ATC -JR s.r.o.   Faktúra za tovar -potraviny               108,96
 425/2013  EVK interier studio s.r.o.   Faktúra za služby                 32,00
 426/2013  Tomáš Macejko -Autoslužby   Faktúra za údržbu                248,40
 427/2013  ATC -JR   Faktúra za tovar -potraviny                117,60
 428/2013  HOOK s.r.o  Faktúra za tovar -potraviny                   11,00
 429/2013  HOOK s.r.o.  Faktúra za tovar -potraviny                     2,90
 430/2013  PVS  a.s.  Faktúra za služby                   39,35
 431/2013  PVS  a.s.  Faktúra za služby                 142,15
 432/2013  PVS a.s.  Faktúra za služby                      0,00
 433/2013  Orange a.s.  Faktúra za služby                     35,17
 434/2013  Orange a.s.   Faktúra za služby                       4,80
 435/2013  Petit Press a.s.  Faktúra za služby                      54,00
 436/2013  Miroslav Maršalek - SVOISOFT  Faktúra za materiál                      39,90
 437/2013  Tatranská mliekareň a.s.  Faktúra za tovar -potraviny                      84,76
 438/2013  Tatranská mliekareň a.s.  Faktúra za tovar -potraviny                      13,50
 439/2013  Poľnohospodárske družstvo ROZKVET  Faktúra za tovar -potraviny                      40,00
 440/2013  Hobla H Slovensko s.r.o.  Faktúra za materiál                        9,96
 441/2013  Hobla H Slovensko s.r.o.  Faktúra za materiál                    145,20
 442/2013  Business Craft  Faktúra za materiál                 1 430,00
 443/2013  HOOK , s.r.o.  Faktúra za tovar -potraviny                        2,90
 444/2013  HOOK , s.r.o.  Faktúra za tovar -potraviny                        7,00
 445/2013  Inmedia , spol.s.r.o.  Faktúra za tovar -potraviny                      69,46
 446/2013  Inmedia , spol.s.r.o.  Faktúra za tovar  -potraviny                      28,02 
 447/2013  Inmedia , spol.s.r.o.  Faktúra za tovar  -potraviny                    102,28
 448/2013  FORSPIŠ -mäso s.r.o.  Faktúra za tovar -potraviny                      65,03
 449/2013  FORSPIŠ -mäso s.r.o.  Faktúra za tovar -potraviny                      81,00
 450/2013  BIGIMI, s.r.o.  Faktúra za tovar -potraviny                      15,23
 451/2013  Marek Vartovník  Faktúra za tovar -potraviny                    114,81
 452/2013  Brantner Nova s.r.o.  Faktúra za tovar -potraviny                     760,77
 453/2013  Tesco stores SR a.s.  Faktúra za služby                     595,00
 454/2013  HSW Signali s.r.o.  Faktúra za materiál                       74,40
 455/2013  COOP Jednota , L.M.  Faktúra za tovar -potraviny                     260,79
 456/2013  Miroslav Maršalek -SVOISOFT  Faktúra za služby                       30,00
 457/2013  Inprost s.r.o.  Faktúra za služby                       52,00
 458/2013  SPP a.s.  Faktúra za služby                   1035,00
 459/2013  Inmedia s.r.o.  Faktúra za tovar -potraviny                       17,63
 460/2013  HOOK , s.r.o.  Faktúra za tovar -potraviny                         8,00
 461/2013  HOOK s.r.o.  Faktúra za tovar -potraviny                         2,90
 462/2013  ATC-JR ,s.r.o.  Faktúra za tovar -potraviny                      139,32
 463/2013  ATC-JR s.r.o.  Faktúra za tovar -potraviny                        34,19
 464/2013  Slovak Telekom a.s.  Faktúra za služby                        10,58
 465/2013  Sakmary Ladislav  Faktúra za materiál                        67,15
 466/2013  Slovak Telekom a.s.  Faktúra za služby                        85,37
 467/2013  HOOK s.r.o.  Faktúra za tovar -potraviny                          2,97
 468/2013  HOOK s.r.o.  Faktúra za tovar -potraviny                        10,50
 469/2013  FORSPIŠ -mäso s.r.o.   Faktúra za tovar - potraviny                        60,29
 470/2013  Inmedia, spol.s.r.o.  Faktúra za tovar -potraviny                        52,85
 471/2013  JTJ Doprava s.r.o.  Faktúra za služby                        42,12
 472/2013  Teheľňa STOVA spol.s.r.o  Faktúra za materiál                        66,98
 473/2013  Ľubomír Kaňuch  Faktúra za služby                        50,00
 474/2013  SR -Kameňolomy SR, s.r.o  Faktúra za materiál                        72,07
 475/2013  Poľnohodárske družstvo ROZKVET  Faktúra za služby                        66,72
 476/2013  Miroslav Lešňovský  Faktúra za materiál                     182,52           
 477/2013  JUDr. Ivan Hric  Faktúra za služby                     227,81           
 478/2013  JTJ Doprava s.r.o.  Faktúra za služby                       43,20
 479/2013  Ivan Sejut  Faktúra za materiál                       64,00
 480/2013  SR -Kameňolomy SR, s.r.o.  Faktúra za materiál                       64,32
 481/2013  Orange Slovensko a.s.  Faktúra za služby                       41,27
 482/2013  Orange Slovensko a.s.  Faktúra za služby                         4,44
 483/2013  Inmedia spol.s.r.o.  Faktúra za služby                       35,26
 484/2013  Marek Vartovník  Faktúra za potraviny                       37,94
 485/2013  FORSPIŠ -mäso s.r.o.  Faktúra za tovar -potraviny                       94,24
 486/2013  COOP Jednota , L.M.  Faktúra za tovar -potraviny                     117,22
 487/2013  Dopravné značenie Poprad s.r.o.  Faktúra za materiál                     525,77
 488/2013  Sakmary Ladislav  Faktúra za materiál                       56,60 
 489/2013  Cunik Ladislav  Faktúra za materiál                       41,00
 490/2013  Slovak Telekom a.s.  Faktúra za služby                         8,30
 491/2013  MB COM s.r.o.  Faktúra za materiál                        18,02
 492/2013  Terem s.r.o.  Faktúra za materiál                       155,00
 493/2013  STOVA spol.s.r.o.  Faktúra za materiál                       137,22
 494/2013  Slovak Telekom a.s.  Faktúra za služby                         68,46
 495/2013  Brantner Nova s.r.o.  Faktúra za služby                      713,04
 496/2013  Forspiš -mäao s.r.o.  Faktúra za tovar -potraviny                        27,25
 497/2013  Ondrej Širila -Sion  Faktúra za materiál                      121,80
 498/2013  Ivan Sejut  Faktúra za služby                         89,80
 499/2013  Ing. Ivana Pitoňaková  Faktúra za materiál                        23,30
 500/2013  Brantner Nova s.r.o.  Faktúra za služby                        91,32
 501/2013  Brantner Nova s.r.o.  Faktúra za služby                     110,14
 502/2013  Komenský s.r.o.  Faktúra za služby                        39,89
 503/2013  Východoslovenská energetika a.s.  Faktúra za služby                          4,26
 504/2013  Východoslovenská energetika a.s.  Faktúra za služby                        94,18
 505/2013  Východoslovenská energetika a.s.  Faktúra za služby                      305,71
 506/2013  Východoslovenská energetika a.s.  Faktúra za služby -vrátka                     -245,08
 507/2013  RVC -ZO, Štrba  Faktúra za materiál                           9,50