Choď na obsah Choď na menu
 


6. 1. 2014


Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011:

Č. FAKT.

DODÁVATEĽ

PREDMET FAKT

 

 
   39/2014 SILCOM Multimedia SK Žilina materiál 103,45
   40/2014 PD ROZKVET Odorín odhrňanie snehu 72,00
   41/2014 ORANGE Bratislava telefón 49,00
   42/2014 SLOVAK TELECOM Bratislava telefón 91,34
   43/2014 PD ROZKVET Odorin za potraviny 40,00
   44/2014 BIGIMI SNV za potraviny 7,46
   45/2014 INMEDIA Zvolen za potraviny 73,40
   46/2014 HOOK Košice za potraviny 9,00
   47/2014 HOOK Košice  za potraviny  2,90
   48/2014  HOOK Košice  za potraviny 2,90 
   49/2014 HOOK Košice za potraviny 10,00
   50/2014 INMEDIA Zvolen za potraviny 218,03
   51/2014  INMEDIA Zvolen  za potraviny  96,05
   52/2014  BIGIMI SNV  za potraviny  5,27
   53/2014  BIGIMI SNV  za potraviny  28,16
   54/2014  FORSPIS SNV  za potraviny  26,11
   55/2014  M.Vartovník SNV  za potraviny  49,50
   56/2014 HOOK Košice za potraviny 2,90
   57/2014 HOOK Košice za potraviny 6,00
   58/2014 INMEDIA Zvolen za potraviny 70,24
   59/2014  BIO-plus Sp.Hrušov  za potraviny  26,88
   60/2014  FLOREŠ Slavičin  materiál  55,00
   61/2014  ACTIVE 24 Praha  údržba domény  17,54
   62/2014  VSE Košice  za elektrinu  3085.00
   63/2014 VSE Košice za elektrinu 180,00
   64/2014 VSE Košice za elektrinu 30.00
   65/2014 VSE Košice za elektrinu 1088.00
   66/2014 SPP Bratislava za plyn 819.00
   67/2014 WEBSITEMASTER Praha ost.služby 21.78
   68/2014 Autoškola Centrum SNV za vod.výcvik 552.00
   69/2014  JTJ Doprava Jamník  dopravné  36,72
   70/2014 AUTOSERVIS Macejko Jamník oprava mot.vozidla 177.01
   71/2014 LEGALSOFT Turčianske Teplice nákup spotr.materiálu 97,60
   72/2014 PRIMA BANKA Žilina ost.služby 60,00
   73/2014 SOZA Bratislava ostatné služby 14,28
   74/2014  S.Binčík JUNIOR Kostolište  nákup spotr.materiálu 72,46
   75/2014  VUB BANKA Bratislava  ostatné služby  59,76
   76/2014 PVPS POPRAD vodné 1,27
   77/2014 PVPS POPRAD vodné 81,49
   78/2014 PVPS POPRAD vodné 122,59
   79/2014 Ing.Miroslav Maršalek nákup spotr.materiálu 97,44
   80/2014 AUTOSKOLA Ing.O.Gonda ostatné služby 66,00
   81/2014 BRAHAMA SNV nákup spotr.materiálu 50,02
   82/2014  Kameňolomy Zvolen  nákup spotr.materiálu  72,07
   83/2014  ORANGE SLOVENSKO a.s.  telefón+pošt.služby  52,02
   84/2014  ORANGE SLOVENSKO a.s.  telefón+pošt.služby  9,40
   85/2014  HSW Signall s.r.o. Košice  nákup spotr.materiálu  40,80
   86/2014  Sakmary Ladislav SNV  nákup spotr.materiálu 92,96
   87/2014  Websupport s.r.o. Bratislava  úhrada domény  29,71
   88/2014  Ing.Ďuriš Trenčín  nákup spotr.materiálu  16,00
   89/2014 Orbis Pictus Istropolitana Bratislava nákup spotr.materiálu  59,90
   90/2014  Aitec s.r.o. Bratislava  nákup spotr.materiálu  279,84
   91/2014  R-Šrobár Litera Martin  nákup spotr.materiálu  137,25
   92/2014  SPP Bratislava  spotreba plynu  819,00
   93/2014  PD Rozkvet Odorín  nákup potravín  40,00
   94/2014  Tatr.mliekáreň Kežmarok  nákup potravín  13,50
   95/2014  Tatr.mliekáreň Kežmarok  nákup potravín  92,08
   96/2014  Forspiš Sp.Nová Ves  nákup potravín   82,86
   97/2014  Forspiš Sp.Nová Ves  nákup potravín  144,36
   98/2014  Slovak Telecom Bratislava  telefón pošt.služby  12,34
    99/2014  M.Maršalek SVOISOFT  nákup spotr.materiálu  33,48
  100/2014  PD Rozkvet Odorín  ostatné služby  70,00
  101/2014  JUDr.I.Hric  advok.služby  41,04
  102/2014 M.Maršalek SVOISOFT  ost.služby  30,00
  103/2014  COOP JEDNOTA L.Mikuláš  nákup potravín  153,98
  104/2014 ATC Puchov  nákup potravín  151,56
  105/2014 Brantner Nova Sp.Nová Ves  odvoz TKO 731,81
  106/2014 Kaňuch Iliašovce BOZP, PO  50,00
  107/2014 Stavcentrum Fekete SNV nákup spotr.materiálu  374,77
  108/2014 Slovak Telecom Bratislava telefon  105,12
  109/2014  Hook Košice nákup potravín   8,00
  110/2014  Hook Košice nákup potravín  2,90
  111/2014  Bigimi Sp.Nová Ves nákup potravín  26,03
  112/2014  P.Kašuba Sp.Nová Ves ostatné služby  934,20
  113/2014  M plast Sp.Nová Ves nákup spotr.materiálu  146,53
  114/2014  INMEDIA Zvolen nákup potravín  90,48
  115/2014  Tatr.mliekáreň Kežmarok nákup potravín 6,40
  116/2014  Vadel Harichovce nákup sp.materiálu 796,00
  117/2014  ESENEX Sp.Nová Ves nákup sp.materiálu 105,68
  118/2014  MVSR Bratislava nákup sp.materiálu  7,80
  119/2014  Pro Solutions Bratislava nákup sp.materiálu  137,60
  120/2014  ORANGE Slovensko telefón  40,00
  121/2014 ORANGE Slovensko telefón    0,02
  122/2014 ORANGE Slovensko telefón    6,92
  123/2014 DATASERVIS Sp.Nová Ves nákup sp.materiálu   57,90
  124/2014 Konex Košice nákup sp.materiálu   98,79
  125/2014 Comperio Bratislava nákup sp.materiálu   30,91
  126/2014  SION Jamník  nákup sp.materiálu   58,11
  127/2014  BIGIMI Sp.Nová Ves  nákup potravín   13,82
  128/2014  FORSPIŠ SNV  nákup potravín    34,90
  129/2014  HOOK Košice  nákup potravín     2,90
  130/2014  HOOK Košice  nákup potravín     8,00
  131/2014  FLORIAN Martin  školenie has.jednotky  518,70 
  132/2014  ADLA Smižany  obedy  160,00
  133/2014  Tatr.mliekáreň Kežmarok  nákup potravín    93,13
  134/2014  Pekáreň Čingov Smižany  nákup potravín    17,43
  135/2014  Slaninka Sp.Nová Ves  revízia plyn.spotr.     49,48
  136/2014  Slaninka Sp.Nová Ves  revízia plyn.kotlov    248,16
  137/2014  SISOFT Sp.Nová Ves  nákup spotr.materiálu         9,60
  138/2014  Sakmary Ladislav SNV  nákup spotr.materiálu      74,90
  139/2014  Sakmary SNV  nákup spotr.materiálu      79,38
  140/2014  Slovak Telecom  telefón         5,03
  141/2014  FORSPIS SNV  nákup potravín       46.67
  142/2014  FORSPIS SNV  nákup potravín       65,11
  143/2014  BIO PLUS Sp.Hrušov  nákup potravín       26,88
  144/2014  INMEDIA Zvolen  nákup potravín       82,39
  145/2014  M.Vartovník Sp.Nová Ves  nákup potravín       23,35
  146/2014  MADE B.Bystrica  syst.podpora URBIS      150,00
  147/2014  SVOISOFT Rudňany  ostat.služby        30,00
  148/2014  Pitoňáková Košice  nákup spotr.materiálu        18,30
  149/2014  COOP JEDNOTA Lipt.Mikuláš  nákup potravín       130,33
  150/2014  BRANTNER NOVA SNV  odvoz TKO        784,24
   151/2014  HOOK Košice  nákup potravín            2,90
   152/2014  HOOK Košice  nákup potravín            8,00
   153/2014  INMEDIA Zvolen  nákup potravín           46,21
   154/2014  STOVA s.r.o. SNV   nákup teplovzd.pištoľ          111,89
   155/2014  SPP Bratislava  za plyn          819,00
   156/2014  SLOVAK TELECOM Bratislava  za telefón            79,10
   157/2014  SVOISOFT Rudňany  HP Color LJ2600            81,48
   158/2014  INMEDIA Zvolen  nákup potravín             8,28
   159/2014  INMEDIA Zvolen  nákup potravín           82,22
   160/2014  PD ROZKVET Odorín  nákup potravín           40,00
   161/2014  FORSPIS SNV  nákup potravín           89,44
   162/2014  Tatranská mliekáreň Kežmarok  nákup potravín         116,30
   163/2014  SLOVGRAM Bratislava  odmeny výk.umelcom           33,50
   164/2014  JUDr.Hric SNV  advok.služby         171,04
   165/2014 RAGO Štitáre  nákup spotr.materiálu         121,43
   166/2014  BIGIMI SNV  nákup potravín          20,51
   167/2014  M.Vartovník SNV  nákup potravín          98,73
   168/2014  INMEDIA Zvolen  nákup potravín          94,36
   169/2014  FORSPIŠ SNV  nákup potravín          32,82
   170/2014  HOOK Košice  nákup potravín         10,00
   171/2014  HOOK Košice  nákup potravín           2,90
   172/2014 Tatranská mliekáreň Kežmarok  nákup potravín         31,73
   173/2014 ORANGE Slovensko   za telefón         40,00
   174/2014 ORANGE Slovensko  za telefón           4,24      
   175/2014 SLOVAK TELECOM   za telefón           6,46
   176/2014 Ing.Kostelník SNV  za geometr.plán      162,00
   177/2014 VSE Košice  za elektrinu   3 085,00
   178/2014 VSE Košice  za elektrinu   1 088,00
   179/2014 VSE Košice  za elektrinu      180,00
   180/2014 VSE Košice  za elektrinu        30,00
   181/2014 VSE Košice  za elektrinu        30,00
   182/2014 SVOISOFT Rudňany za práce na počítač.sieti        30,00
   184/2014  BRANTNER NOVA SNV  za odvoz TKO       802,80
   185/2014  SPP Bratislava  za plyn       819,00
   186/2014 DATASERVIS SNV  za nákup spotr.materiálu        25,60
   187/2014 SLOVAK TELECOM Bratislava  za telefón        92,82
   188/2014 SISOFT SNV za ostatné služby        69,00
   189/2014 FORSPIŠ Sp.Nová Ves za nákup potravín        52,13
   190/2014 PD Rozkvet Odorín za nákup potravín        40,00
   191/2014 Tatranská mliekáreň Kežmarok za nákup potravín        26,30
   192/2014 COOP JEDNOTA Lipt.Mikuláš za nákup potravín      156,26
   193/2014  Železiarstvo u Širilu Sp.Nová Ves nákup spotr.materiálu      240,22
   194/2014 STOVA SNV nákup spotreb.materiálu        71,56
   195/2014 MADE Banská Bystrica školenie URBIS        49,00
   196/2014 RVZ ZO Štrba nákup spotreb.materiálu        33,00
   197/2014 PVPS a.s. Poprad vodné       141,06
   198/2014 PVPS a.s.Poprad vodné        22,20
   199/2014 PVPS a.s.Poprad vodné          0,00
   200/2014 ESENEX Sp.Nová Ves za štrk      161,12
   201/2014 ENES s.r.o. Šaľa nákup spotreb.materiálu        25,10
   202/2014 SAKMARY L. Sp.Nová Ves nákup spotreb.materiálu      107,35
   203/2014 ESENEX Sp.Nová Ves za piesok        94,64
   204/2014 ATC JR s.r.o Košice nákup potravín      141,18
   205/2014 FORSPIŠ SNV nákup potravín        26,72
   206/2014 FORSPIŠ SNV nákup potravín       32,82
   207/2014 INMEDIA ZVOLEN nákup potravín       71,82
   208/2014 INMEDIA ZVOLEN nákup potravín       69,28
   209/2014 INMEDIA ZVOLEN nákup potravín      19,70
   210/2014 INMEDIA ZVOLEN nákup potravín      90,77
   211/2014 INMEDIA ZVOLEN nákup potravín      33,12
   212/2014 INMEDIA ZVOLEN nákup potravín      47,14
   213/2014 BIGIMI SNV nákup potravín      13,42
   214/2014 BIO-PLUS Sp.Hrušov nákup potravín       26,88
   215/2014 FORSPIS SNV nákup potravín       79,94
   216/2014 ORANGE SLOVENSKO za telefón       40,00
   217/2014 ORANGE SLOVENSKO za telefón         6,50
   218/2014 BRANTNER SNV za odvoz TKO     820,48
   219/2014 SLOVAK TELEKOM  za telefón         7,18
   220/2014 Ing.Kostelník SNV GP altánok     180,00
   221/2014 Ľ.Kaňuch Smižany BOZP, PO       50,00
   222/2014 JTJ Doprava Jamník dopravné       38,88
   223/2014 PRAGMA POPRAD nákup spotr.materiálu     119,51
   224/2014 SVOISOFT RUDNANY ost.služby      30,00
   225/2014 PORADCA Žilina predplatné Poradca 2015      49,80
   226/2014 ELEKTRO SNV el.kábel k ohnisku      73,87
   227/2014 BLT Logistic Bugľovce plav.kurz pre ZŠ    159,60
   228/2014 BLT Logistic Bugľovce plav.kurz pre MŠ      69,60
   229/2014 Ing.Kutková Levočská Dolina auditorské služby    600,00
   230/2014 BRANTNER SNV za odvoz TKO      54,21
   231/2014 SPP Bratislava za plyn    819,00
   232/2014  SLOVAK TELEKOM Bratislava za telefón     82,76
   233/2014  PD ROZKVET ODORIN za odvoz TKO     26,88
   234/2014  Obec Teplička za tričká AVITUR   200,00
   235/2014  INPROST Bratislava za Obecné noviny    15,60
   236/2014  FORSPIŠ SNV nákup potravín    32,83
   237/2014  M.Vartovník SNV nákup potravín  186,88
   238/2014  BIGIMI SNV nákup potravín    19,13
   239/2014  BIGIMI SNV nákup potravín      6,12
   240/2014  Autoslužby Jamník dopravné     27,00
   241/2014  CVČ ADAM SNV za využívanie dopr.ihriska     10,00
   242/2014  CVČ ADAM SNV za využívanie dopr.ihriska     10,00
   243/2014  LEGALSOFT Turč.Teplice nákup spotr.materiálu     89,60
   244/2014  Tatran.mliekáreň Kežmarok nákup potravín    20,24
   245/2014  Tatran.mliekáreň Kežmarok nákup potravín    57,67
   246/2014   PD ROZKVET ODORIN ostatné služby    84,00
   247/2014  EUROBUS Košice dopravné    20,00
   248/2014  EUROBUS Košice dopravné    40,00
   249/2014  ORANGE SLOVENSKO za telefón    40,00
   250/2014  ORANGE SLOVENSKO za telefón     7,24
   251/2014  ORANGE SLOVENSKO za telefón     0,08
   252/2014  BIGIMI SNV nákup potravín    39,17
   253/2014  INMEDIA ZVOLEN nákup potravín    98,77
   254/2014  INMEDIA ZVOLEN nákup potravín    89,83
   255/2014  FORSPIS SNV nákup potravín    40,50
   256/2014  FORSPIS SNV nákup potravín    66,62
   257/2014  SPISBUS SNV nákup potravín    70,00
   258/2014 FORSPIS SNV za nákup potravín   177,56
   259/2014 SVOISOFT Rudňany  za oprava PC,inštalácia     30,00
   260/2014 JTJ Doprava Jamník dopravné     33,00
   261/2014 PD ROZKVET Odorín odvoz odpadu     26,88
   262/2014 BRANTNER SNV odvoz TKO     81,30
   263/2014 SLOVAK TELECOM Bratislava za telefón       6,70
   264/2014 Vadel Harichovce nákup spotr.materiálu     90,00
   265/2014 Farkaš T.Vráble nákup spotr.materiálu     55,00
   266/2014 Obec Jamník odvoz TKO     24,60
   267/2014 STOVA Sp.Nová Ves nákup spotr.materiálu     72,80
   268/2014 SVOISOFT Rudňany za práce na PC OÚ     30,00
   269/2014 Muškát Lieskovany za výkop.práce    240,00
   270/2014 SPP Bratislava za plyn    819,00
   271/2014 SLOVAK TELECOM za telefón      79,00
   272/2014 Sakmary Sp.Nová Ves nákup spotr.materiálu      81,30
   273/2014 Sakmary Sp.Nová Ves nákup spotr.materiálu      61,70
   274/2014 SISOFT Sp.Nová Ves nákup spotr.materiálu      24,49
   275/2014 SISOFT Sp.Nová Ves nákup spotr.materiálu      64,98
   276/2014 ELEKTRO EXTRA SNV nákup materiálu ohnisko     213,52
   277/2014 STAVCENTRUM SNV nákup spotr.materiálu     119,08
   278/2014 MADE Ban.Bystrica syst.podpora URBIS     150,00
   279/2014 BRANTNER SNV za odvoz TKO      801,92
   280/2014 COOP JEDNOTA Lipt.Mikuláš za nákup potravín      298,01
   281/2014 COOP JEDNOTA Lipt.Mikuláš za nákup potravín      239,50
   282/2014 CHEGUE DEJEUNER nákup strav.lístkov      949,90
   283/2014 ŠEVT Banská Bystrica nákup spotr.materiálu        38,66
   284/2014 Slovenská pošta Ban.Bystrica nákup spot.materiálu          3,60
   285/2014 Vartovník Sp.Nová Ves nákup potravín        16,80
   286/2014 INSGRAF Šaľa nákup magn.tabuľa         62,90
   287/2014 INSGRAF Šaľa nákup spotr.materiálu       207,60
   288/2014 INSGRAF Šaľa nákup spotr.materiálu       152,60
   289/2014 SVOISOFT Rudňany nákup tonerov       105,84
   290/2014 RAABE Bratislava nákup spotr.materiálu       102,75
   291/2014 Ďuriš Trenčín nákup spotr.materiálu           9,50
   292/2014 Emil Hovanec Odorín revízia kotolne       273,50
   293/2014 ORANGE SLOVENSKO za telefón         40,00
   294/2014 ORANGE SLOVENSKO za telefón           4,25
   295/2014 SLOVAK TELEKOM Bratislava za telefón           5,03
   296/2014 VSE Košice za elektrinu         180,00
   297/2014 VSE Košice za elektrinu           30,00
   298/2014  VSE Košice za elektrinu           30,00
   299/2014  VSE Košice za elektrinu       3085,00
   300/2014  VSE Košice za elektrinu       1088,00
   301/2014  Emil Hovanec Odorín za práce na ustred.kúrení         497,98
   302/2014 SPP Bratislava za plyn        819,00
   303/2014 BRANTNER SNV odvoz TKO      1124,67
   304/2014 SLOVAK TELECOM za telefón          75,85
   305/2014 SVOISOFT Rudňany ost.služby          30,00
   306/2014 Willex plus  s.r.o. Komárno nákup spotr.materiálu        133,42
   307/2014 Macejko Jamník oprava mot.vozidiel        387,55
   308/2014 DATASERVIS SNV nákup spotr.materiálu         14,00
   309/2014  PD ROZKVET Odorín vývoz splaškov         42,00
   310/2014  ARPROG POPRAD obstaranie ČOV a kanaliz. 138 397,15
   311/2014 ORANGE SLOVENSKO za telefón           40,00
   312/2014 ORANGE SLOVENSKO za telefón            7,19                       
   313/2014  ĎURIŠ Trenčín nákup spotr.materiálu          10,00
   314/2014 RVC ZO Štrba  nákup spotr.materiálu          55,00
   315/2014 JUDr.Hric SNV advokat.služby        108,04
   316/2014 BORALE Levoča zabezpečenie inž.činn.     1200,00
   317/2014 Ing.Kopkáš Sp.Štvrtok rozšírenie internet.siete       126,00
   318/2014 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava za telefón           5,03
   319/2014 F.Vojtila Odorín za opravy       264,00
   320/2014 L.Sakmary SNV nákup spotr.materiálu       168,00
  321/2014 ASC Bratislava upgrade soft.MŠ          63,00
  322/2014 PVPS a.s. Poprad vodné        151,50
  323/2014 PVPS a.s. Poprad vodné         27,43
  324/2014 PVPS a.s. Poprad vodné           0,00
  325/2014 Ján Fabián Odorín  za osvetlenie ihriska       331,21
  326/2014 BRANTNER NOVA SNV za odvoz TKO       779,14
  327/2014 Ing.Ďuriš Trenčín za elektr.príručku           6,50
  328/2014 SPPa.s. BRATISLAVA za plyn       819,00
  329/2014 Dušan Slaninka SNV oprava úniku plynu           23,51
  330/2014 SLOVAK TELEKOM Bratislava za telefón          74,95
  331/2014  Kaňuch Iliašovce za služby PO a BOZP         50,00
  332/2014  ARPROG POPRAD za práce na ČOV  19 141,38
  333/2014  SISOFT SNV za inštal.progr.-MŠ         21,80
  334/2014  Brantner Nova SNV za odvoz TKO         84,74
  335/2014  ŠEFT Ban.Bystrica za tlačivá           3,48
  336/2014  Prac.odevy SNV nákup monterk.súpr.          29,05
  337/2014  Prac.odevy SNV nákup mont.súpr.          58,10
  338/2014  Sezo Spiš SNV za real.tried.zberu odpadu         261,60
  339/2014  Tatr.mliekáreň Kežmarok nákup potravín           16,44
  340/2014  Tatr.mliekáreň Kežmarok nákup potravín          116,22
  341/2014   Ing.Kunák St.Ľubovňa za ZaD územnopl.dokumen.           960,00
  342/2014   Forspiš SNV nákup potravín             49,64
  343/2014   Forspiš SNV nákup potravín             75,98
  344/2014   BIGIMI SNV nákup potravín             34,79