Choď na obsah Choď na menu
 


20. 10. 2014

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011:
 

Č. FAKT.

DODÁVATEĽ

PREDMET FAKTÚRY

HODNOTA (€)

 345/2014  BIGIMI SNV  za potraviny  26,56
 346/2014  INMEDIA ZVOLEN  za potraviny  49,54
 347/2014  INMEDIA ZVOLEN  za potraviny  232,07
 348/2014  ORANGE Bratislava  za telefón  6,85
 349/2014  ORANGE Bratislava  za telefón  40,00
 350/2014  AITEC Bratislava  za DVD k šlabikáru  15,39
 351/2014  ATC Púchov   za potraviny  136,80
 352/2014  HOOK Košice  za potraviny   9,60
 353/2014  HOOK Košice  za potraviny   4,12
 354/2014  Prac.odevy SNV  za materiál  65,94
 355/2014  PD ROZKVET ODORIN  za odvoz TKO  26,88
 356/2014  SVOISOFT Rudňany  za materiál 115,62 
 357/2014  JTJ Jamník  dopravné  36,72
 358/2014  ARPROG POPRAD  za ČOV  52 987,79
 359/2014  MADE Banská Bystrica  za syst.podpora URBIS  150,00
 360/2014  T.MACEJKO Jamník  za opravu vozidla  130,76
 361/2014  SVOISOFT Rudňany  za práce na poč.sieti OcÚ  30,00
 362/2014  ATC Košice  za potraviny  75,94
 363/2014  BIGIMI SNV  za potraviny  16,32
 364/2014  FORSPIŠ SNV   za potraviny   26,84
 365/2014  FORSPIS SNV  za potraviny  64,82
 366/2014  COOP JEDNOTA L.MIKULAS  za potraviny  280,82
 367/2014  Tatr.mliekáreň Kežmarok  za potraviny  2,88
 368/2014  Tatr.mliekáreň Kežmarok  za potraviny  116,80
 369/2014  SLOVAK TELEKOM Bratislava   za telefón  5,03
 370/2014  SISOFT SNV  za tlačiareň  123,50
 371/2014  HOOK Košice  za potraviny  9,60
 372/2014  HOOK Košice  za potraviny   4,12
 373/2014  INMEDIA ZVOLEN  za potraviny  206,60
 374/2014  M.Vartovník SNV  za potraviny  149,15
 375/2014  BIOPLUS Sp.Hrušov  za potraviny  26,88
 376/2014 BIGIMI SNV za potraviny  29,08
 377/2014 FORSPIS SNV za potraviny  -1,19
 378/2014 FORSPIS SNV za potraviny  134,94
 379/2014 FORSPIS SNV za potraviny   34,03
 380/2014 ELEKTROEXTRA SNV za materiál  22,64
 381/2014 BRANTNER SNV za TKO  81,30
 382/2014 BRANTNER SNV  za TKO  741,28
 383/2014 SLOVAK TELECOM Bratislava  za telefón  91,82 
 384/2014 DATASERVIS SNV  za materiál  14,00
 385/2014 SPP Bratislava za plyn  819,00
 386/2014 Hanes SNV za dvere MŠ  281,75
 387/2014 SISOFT SNV  za toner   29,00
 388/2014 Sakmary L. SNV  za materiál  121,15
 389/2014 Priatelia Zeme Košice za letáky  8,20 
 390/2014 HOOK Košice  za potraviny  4,12 
 391/2014 HOOK Košice za potraviny  9,60
 392/2014 SISOFT SNV za opravy 46,80
 393/2014 ORANGE SLOVENSKO za telefón 42,53
 394/2014 ORANGE SLOVENSKO za telefón 9,32
 395/2014 ORANGE SLOVENSKO za telefón 1,00
 396/2014 BIGIMI SNV za potraviny 6,62
 397/2014 BIGIMI SNV za potraviny 20,36
 398/2014 ATC Košice za potraviny 322,70
 399/2014 FORSPIS SNV za potraviny 78,72
 400/2014 INMEDIA ZVOLEN za potraviny 200,34
 401/2014 WOLTERS KLUWER Bratislava preplatné mes.Manažment   66,00
 402/2014 Pracovné odevy SNV za prac.obuv 48,20
 403/2014 Livonec Poprad nákup spotr.materiálu 90,00
 404/2014 PVPS Poprad montáž vodomeru 35,68
 405/2014 SLOVAK TELEKOM Bratislava za telefón 10,92
 406/2014 STOVA SNV za rezač dlažby 104,90
 407/2014 BRANTNER NOVA SNV za odvoz TKO 735,69
 408/2014 BIGIMI SNV za nakup potravín 31,91
 409/2014 BIGIMI SNV za nákup potravín 18,48
 410/2014 BIOPLUS Sp.Hrušov za nákup potravín 26,88
 411/2014 HOOK Košice za nákup potravín  4,12
 412/2014 HOOK Košice za nákup potravín  9,60
 413/2014 HOOK Košice za nákup potravín  9,60
 414/2014 HOOK Košice za nákup potravín  4,12
 415/2014 HOOK Košice za nákup potravín  4,12
 416/2014 HOOK Košice za nákup potravín  9,60
 417/2014 FORSPIS SNV za nákup potravín 39,83
 418/2014 FORSPIS SNV za nákup potravín 86,92
 419/2014 SISOFT SNV za toner 40,00
 420/2014 SISOFT SNV za nákup spotr.materiálu 180,00
 421/2014 Ing.Lichvárová Poprad  za vypracovanie žiadosti  50,00
 422/2014 Tatran.mliekáreň Kežmarok za nákup potravín  19,80
 423/2014 VSE Košice za elektrinu 180,00
 424/2014 VSE Košice za elektrinu  3085,00
 425/2014 VSE Košice za elektrinu  1088,00
 426/2014 VSE Košice za elektrinu   30,00
 427/2014 VSE Košice za elektrinu   30,00
 428/2014 SPP Bratislava za plyn  819,00
 429/2014 COOP JEDNOTA Lipt.Mikuláš za potraviny  253,13
 430/2014 SVOISOFT Rudňany za práce na počít.siete  30,00
 431/2014 SLOVAK TELEKOM Bratislava za telefón  78,59
 432/2014 Tatranská mliekáreň Kežmarok za potraviny  89,59
 433/2014 O.Širila Jamník za pečiatky  26,50
 434/2014 BORALE Levoča za staveb.dozor ČOV 1200,00
 435/2014 ATC Košice za potraviny  135,01
 436/2014 INMEDIA Zvolen za potraviny  63,48
 437/2014 HOOK Košice za potraviny    4,12
 438/2014 HOOK  Košice za potraviny    9,60
 439/2014 FORSPIS SNV za potraviny   19,91
 440/2014 M.Vartovnik SNV za potraviny  176,83
 441/2014 PD ROZKVET Odorín za ťahanie splaškov   84,00
 442/2014 PD ROZKVET Odorín za vývoz splaškov   63,00
 443/2014 BRANTNER SNV za odvoz TKO   83,67
 444/2014 DATASERVIS SNV za nákup spotr.materiálu   31,60
 445/2014 PRAGMA-Poprad za nákup spotr.materiálu  119,40
 446/2014 VIAPRO Trnava za nákup zrkadla  171,60
 447/2014 BIGIMI SNV za nákup potravín    23,32
 448/2014 BIGIMI SNV za nákup potravín    12,29
 449/2014 HOOK  Košice za nákup potravín      4,12
 450/2014 HOOK Košice za nákup potravín      9,60
 451/2014 INMEDIA Zvolen za nákup potravín    144,00
 452/2014 JUDr.Hric SNV  advokat.služby     114,54
 453/2014 Komenský s.r.o.Košice za virtuálnu knižnicu      39,89
 454/2014 ORANGE SLOVENSKO Bratislava za telefón      40,00
 455/2014 ORANGE SLOVENSKO Bratislava za telefón        8,29
 456/2014 SVOISOFT Rudňany za práce na počít.sieti       80,00
 457/2014 DAKA Group Kalinkovo  nákup spotreb.materiálu     199,00
 458/2014 PD ROZKVET Odorín čistenie kanal.stoky    192,00
 459/2014 SVP Košice spracovnie podkladov ČOV      28,92
 460/2014 PVPS Poprad vodné    240,32
461/2014 PVPS Poprad vodné

    19,60

462/2014 PVPS Poprad vodné       0,00
463/2014 PVPS Poprad vodné     50,54
464/2014 PVPS Poprad vodné      24,62
465/2014  HOOK Košice nákup potravín      9,60
466/2014 HOOK Košice nákup potravín       4,12
467/2014 HOOK Košice nákup potravín       9,60
468/2014 HOOK Košice nákup potravín       4,12
469/2014 HOOK Košice nákup potravín       4,12
470/2014 HOOK Košice nákup potravín       9,60
471/2014 FORSPIS SNV nákup potravín      55,88
472/2014 FORSPIS SNV nákup potravín      25,64
473/2014 FORSPIS SNV nákup potravín      66,62
474/2014 BIGIMI SNV nákup potravín      32,83
475/2014 BIGIMI SNV nákup potravín      15,00
476/2014 INMEDIA Zvolen nákup potravín      15,26
477/2014 INMEDIA Zvolen nákup potravín        7,63
478/2014 INMEDIA Zvolen nákup potravín      80,16
479/2014 ATC JR Košice nákup potravín      85,81
480/2014 M.Vartovník SNV nákup potravín      23,72
481/2014 BIOPLUS Sp.Hrušov nákup potravín      26,88
482/2014 DATASERVIS SNV Cuník L. spotrebný materiál      59,50
483/2014 SHÚ Bratislava ostatné služby    179,16
484/2014 SVOISOFT Rudňany práce na poč.sieti OcÚ       30,00
485/2014 JTJ Doprava Jamník dopravné       43,20
486/2014 JTJ Doprava Jamník dopravné       36,24
487/2014 STOVA SNV nákup spotr.materiálu       60,42
488/2014 SLOVAK TELEKOM Bratislava  za telefón         5,05
489/2014  INPROST Bratislava predplatné Obecné noviny        67,60
490/2014  Dopravné značenie Poprad  doprav.značky      125,50
491/2014  Sakmary L.SNV nákup spotr.materiálu      348,64
492/2014  E SERVIS SNV nákup spotr.materiálu        62,80
493/2014   HOOK Košice nákup potravín           4,12
494/2014  HOOK Košice  nákup potravín           9,60
495/2014   BIGIMI SNV  nákup potravín          21,75
496/2014   ATC Košice nákup potravín        124,31
497/2014   INMEDIA ZVOLEN nákup potravín          87,41
498/2014  INMEDIA ZVOLEN nákup potravín         131,66
499/2014   COOP JEDNOTA Lipt.Mikuláš nákup potravín         229,60
500/2014   Ľubomír Kaňuch Smižany za BOZP,PO            50,00
501/2014  MADE Banská Bystrica  školenia             0,00
502/2014  BRANTNER SNV odvoz TKO           725,37
503/2014 SEZO SNV príspevok SEZO          261,60
504/2014 SLOVAK TELEKOM Bratislava za telefón            81,16
505/2014 INMEDIA ZVOLEN nákup potravín            20,87
506/2014 PROFIT SNV Poplatok za školenie            35,00
507/2014 JTJ Doprava Jamník za prepravu osôb            70,92
508/2014 INMEDIA Zvolen nákup potravín            19,58
509/2014 HOOK Košice nákup potravín              4,12
510/2014 HOOK Košice nákup potravín               9,60
511/2014 TM Kežmarok nákup potravín             14,04
512/2014 FORSPIS SNV nákup potravín              71,76
513/2014 Ing.Mlynarčík SNV servis.práce            110,00
514/2014 V.Fischer Kokošovce za knihy              31,50        
515/2014 IVES Košice za služby STP AV              71,70
516/2014 ELEKTROSERVIS SNV nákup spotr.materiálu              50,57
517/2014 Tatr.mliekáreň Kežmarok nákup spotr.materiálu              70,87
518/2014 Autoservis Jamník oprava a údržba majetku              52,04
519/2014 SPP Bratislava za plyn             819,00
520/2014 Panta Rhei V.Meder za knihy             215,59
521/2014 M.Vartovník SNV nákup potravín              11,75
522/2014 PRIMA BANKA ZILINA poplatky banke              39,96               
523/2014 ORANGE SLOVENSKO za telefón

               8,15

524/2014 ORANGE SLOVENSKO za telefón               40,00
525/2014 KONEX ELEKTRO nákup svietidiel             119,04
526/2014 SLOVAK TELEKOM  za telefón                 5,59
527/2014 COOP JEDNOTA Lipt.Mikuláš za nákup potravín               80,70
528/2014 HOOK Košice za nákup potravín                 9,60
529/2014 HOOK Košice za nákup potravín                 4,12
530/2014 Ing.Kutková Lev.Dolina za auditorské služby             360,00
531/2014 SLOVAK TELEKOM za telefón               80,54
532/2014 BRANTNER SNV za odvoz TKO            1060,99
533/2014 FORSPIS SNV za nákup potravín                55,60
534/2014 FORSPIS SNV za nákup potravín                45,05
535/2014 FORSPIS SNV za nákup potravín                57,17
536/2014 BIGIMI SNV za nákup potravín                43,88
537/2014 FORSPIS SNV za nákup potravín
538/2014 VSE KOSICE za elektrinu               651,28
539/2014 VSE KOSICE za elektrinu               164,29
540/2014 VSE KOSICE za elektrinu                 52,32
dob.1/2014 VSE KOSICE preplatok elektrina              -539,33
dob.2/2014 VSE KOSICE preplatok elektrina              -414,78
dob.3/2014 VSE KOSICE preplatok elektrina               -298,06