Choď na obsah Choď na menu
 


1. 2. 2015

 Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011:

 

 

Č. FAKT.

 

DODÁVATEĽ

 

PREDMET FAKTÚRY

 

HODNOTA (€)

 1/2015  MADE B.Bystrica  syst.podpora URBIS   150,00
 2/2015  SOFT GL Košice  aktuálizácia programu  39,24
 3/2015  SP Banská Bystrica   predplatné  10,80
 4/2015  AJFA AVIS ZILINA   za knihy  49,50
 5/2015  PD ROZKVET ODORIN   odhrňanie snehu  48,00
 6/2015  CBS Kynceľová   za doménu  19,12
7/2015  Tlačiareň Kežmarok   za kalendáriky   77,04
8/2015  ORANGE SLOVENSKO   za telefón   40,00
9/2015  ORANGE SLOVENSKO   za telefón   15,78
10/2015  SPP Bratislava   za plyn  694,00 
11/2015  BRANTNER SNV   za odvoz TKO  218,86
12/2015  BRANTNER SNV   za odvoz TKO  234,66
13/2015  INMEDIA ZVOLEN  za potraviny      4,36
14/2015  INMEDIA ZVOLEN  za potraviny  120,93
15/2015  INMEDIA ZVOLEN  za potraviny    57,20
16/2015  INMEDIA ZVOLEN  za potraviny    68,62
17/2015  HOOK Košice  za potraviny      9,60
18/2015  HOOK Košice  za potraviny      4,12
19/2015  VARTOVNIK SNV  za potraviny     96,23 
20/2015 BIO PLUS Sp.Hrušov  za potraviny     26,88
21/2015 ATC Košice  za potraviny   210,46
22/2015 ATC Košice  za potraviny    90,18
23/2015 TM Kežmarok  za potraviny    14,04
24/2015 TM Kežmarok  za potraviny     92,28
25/2015 BIGIMI SNV  za potraviny     73,32
26/2015 BIGIMI SNV  za potraviny       8,47
27/2015 RVC Štrba za knihy      53,00
28/2015 SISOFT SNV za toner      27,50
29/2015 Active 24 Praha údržba domény      17,40
30/2015 Websitemaster Praha za služby na servere      21,60
31/2015 Poštová banka poplatky banke      39,83
32/2015 VUB BANKA poplatky banke      59,76
33/2015 PRIMA BANKA  poplatky banke      60,00
34/2015 COOP JEDNOTA LM za potraviny     188,99
35/2015 FORSPIS SNV za potraviny     115,09
36/2015 FORSPIS SNV za potraviny      48,02
37/2015 FORSPIS SNV za potraviny      76,79
38/2015 BIGIMI SNV za potraviny      27,68
39/2015 INMEDIA ZVOLEN za potraviny      54,85
40/2015 INMEDIA ZVOLEN za potraviny      15,67
41/2015 INMEDIA ZVOLEN za potraviny       56,40
42/2015 INMEDIA ZVOLEN za potraviny       72,04
43/2015 TM Kežmarok  za potraviny        34,74
44/2015  TM Kežmarok za potraviny       58,67
45/2015 HOOK Košice za potraviny          4,12
46/2015  HOOK Košice  za potraviny         9,60
47/2015  PD ROZKVET ODORIN  za potraviny         24,00
48/2015  BIO PLUS Sp.Hrušov za potraviny         26,88
49/2015  PD ROZKVET ODORIN  odhrňanie snehu      186,00 
50/2015 BRANTNER SNV odvoz TKO       688,74
51/2015  VSE Košice za elektrinu     2967,00
52/2015 VSE Košice  za elektrinu         76,00
53/2015  VSE Košice za elektrinu        194,00
54/2015 VSE Košice  za elektrinu          30,00 
55/2015 VSE Košice za elektrinu         68,00
56/2015 VSE Košice za elektrinu     1019,00
57/2015 SPP Bratislava za plyn       694,00
58/2015 SLOVAK TELEKOM  za telefón         88,07
59/2015 ORANGE Bratislava za telefón         40,00
60/2015 ORANGE Bratislava za telefón           5,50
61/2015 PD ODORIN ROZKVET za odhrňanie snehu          18,00
62/2015 SOZA BRATISLAVA autor.odmena za licenciu          14,28
63/2015 OBLOK SNV za dodávku plast.dverí        624,00
64/2015 VSK MINERAL Košice za dodávku kameniva          89,17
65/2015 STAPO SNV za spotr.materiál        134,16
66/2015 PD ROZKVET ODORIN za prenájom miestnosti          70,00
67/2015 BIGIMI SNV za nákup potravín          20,94
68/2015 FORSPIS SNV za nákup potravín          24,06
69/2015 FORSPIS SNV za nákup potravín          48,54
70/2015 TM Kežmarok za nákup potravín          37,75
71/2015 GASTROLUX Žilina za drez        330,46
72/2015 Websupport Bratislava za doménu zsodorin.sk          29,71
73/2015 ORBIS PICTUS BRATISLAVA za knihy          84,90
74/2015 AITEC  za knihy         219,78
75/2015 IDEA Nábytok Bratislava za kresla         166,62
76/2015 BRANTNER SNV za odvoz TKO         667,53
77/2015 Kaňuch Iliašovce za BOZP           80,00
78/2015 Konex  Elektro Košice za svetla           29,65
79/2015 HOOK Košice za potraviny             9,60
80/2015  HOOK Košice za potraviny              4,12
81/2015 Vartovník SNV  za potraviny            57,83
82/2015  PVPS Poprad za vodné            57,47
83/2015  PVPS Poprad  za vodné               2,62
84/2015 PVPS Poprad  za vodné               0,00
85/2015  PVPS Poprad  za vodné           135,83 
86/2015  TZB KOMPLET SNV za kotly         6045,00
87/2015 TZB KOMPLET SNV oprava plyn.rozvodov         4721,00
88/2015 COOP JEDNOTA Lipt.Mikuláš za potraviny           120,74
89/2015  Ján Fabian Odorín  za elektroinš.v kot. ZŠ          174,59
90/2015  SLOVAK TELEKOM  za telefón              74,12
91/2015  MKŠ Rudňany za prepravu              63,00
92/2015  ATC Košice  za potraviny           196,30
93/2015 BIOPLUS Sp.Hrušov  za potraviny              26,88
94/2015 BIGIMI SNV za potraviny             10,94
95/2015 FORSPIS SNV za potraviny             55,37
96/2015 INMEDIA ZVOLEN za potraviny            153,49
97/2015 INMEDIA ZVOLEN za potraviny              11,40
98/2015 BRANTNER SNV za odvoz BRKO              12,00
99/2015 SLOVAK TELEKOM   za telefón               11,77
100/2015 UMP Welnes Košice inf.brožúra                70,00
101/2015 SPP Bratislava za plyn             694,00
102/2015 BIGIMI SNV za potraviny               24,77
103/2015 FORSPIS SNV za potraviny               89,65
104/2015 HOOK Košice za potraviny                 4,12
105/2015 HOOK Košice za potraviny                 9,60
106/2015 TM Kežmarok za potraviny                57,30
107/2015 TM Kežmarok za potraviny                28,08
108/2015 Autodoprava T.Dolný Sp.Vlachy za dopravu              120,00
109/2015 BINS Nitra za KUKA Nádoby              780,00
110/2015 ORANGE SLOVENSKO za telefón                  1,60
111/2015 ORANGE SLOVENSKO za telefón                 40,00
112/2015 FORSPIS SNV za potraviny                 59,66
113/2015 J.Adamec Bojnice za toner                 84,00
 114/2015 SLOVAK TELEKOM  za vyjadrenie k sieťam ST                 16,99
 115/2015  Marek Vartovník SNV  za potraviny                 81,15
 116/2015  Forspiš-mäso Plus, s.r.o.  za potraviny                116,51
 117/2015  SLOVGRAM Bratislava  za rozhlas                  33,50
 118/2015  Poľnohospodárske družstvo  za služby (odvoz TKO)                   72,00
 119/2015 TELEKOM   za služby mobilnej siete                  29,93
 120/2015  ELARIN, s.r.o. Prešov  za knihy                261,00
121/2015 SEZO - Spiš, združenie obci  za členské                  33,00
122/2015 SEZO - Spiš, združenie obci  za príspevok na realizáciu zberu odpadov               523,20
123/2015 MADE spol. s.r.o. za systémovú podporu URBIS                150,00
124/2015 Brantner Nova s.r.o.  za odvoz KO               719,39
125/2015 Slovak Telekom, a.s. za služby pevnej linky                 60,50
126/2015 JOGA spol. s.r.o.  za prepravu IVECO              132, 50
127/2015 Brantner Nova s.r.o.  za služby                 12,00
128/2015 Brantner Nova s.r.o. za zákonný poplatok KO                169,68
129/2015 PROX T.E.C. POPRAD s.r.o. za rozbor vody                 82,56
130/2015 PROX T.E.C. POPRAD s.r.o. za dodávky               240,00
131/2015 Sloenský plynárenský priemysle, a.s. za opakované dodávky zemného plynu               179,66
 132/2015 Jednota Liptovský Mikuláš  za potraviny              257,21
133/2015   PRAGMA, Poprad za služby                 78,00 
134/2015  ATC-JR, s.r.o. , Košice   za potraviny              310,50
 135/2015  BIGIMI,s.r.o. SNV  za potraviny                11,48
136/2015  Juliana Juríková, SNV  za dodávky               200,00 
 137/2015  Slovak Telekom   za služby                56,40 
 138/2015  BIO plus. s.r.o., SNV za potraviny                 26,88
 139/2015  INMEDIA spol. s.r.o.  za potraviny                12,76
 140/2015  HOOK Košice  za potraviny                  8,50
 141/2015  HOOK Košice  za potraviny                   4,00
142/2015 Autoškola Gonda za služby 105,00
143/2015 INMEDIA spol. s.r.o. za potraviny 139,80
144/2015 Forspiš-mäso Plus s.r.o. za potraviny 51,08
145/2015 Rozkvet Odorin za potraviny 24,00
146/2015 THS Kežmarok za materiál 255,41
147/2015 Marián Mižigár Odorín za služby 223,00
 148/2015  B2B Partner s.r.o. Bratislava  za materiál 664,33 
149/2015 Rozkvet Odorín za potraviny 29,00
150/2015 Orange za služby 40,00
151/2015 Orange za služby 1,74
152/2015 Orange za služby 0,80
153/2015 Ing. Veronika Kutková Levoča za služby 840,00
154/2015 Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok za potraviny 81,22
155/2015 Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok za potraviny 28,08
156/2015 Forspiš-mäso Plus, SNV za potraviny 63,23
157/2015 INMEDIA  spol. s r.o. Zvolen za potraviny 80,06
158/2015 INMEDIA spol. s r.o. Zvolen za potraviny 33,35
159/2015 Forspiš-mäso Plus s.r.o. SNV za potraviny 53,20
160/2015 HOOK s.r.o. Košice za potraviny 9,60
161/2015 HOOK s.r.o. Košice za potraviny 4,12 
 162/2015 SB WOOD s.r.o. Senec za hračky MŠ   71,50
 163/2015  DATASERVIS Cunik Ladislav SNV za služby  96,19 
 164/2015 IVES Košice   za služby 71,70 
166/2015 MPROKS-art s.r.o. SP.Vlachy za spotrebný materiál 650,00
167/2015 SPP Bratislava za spotrebu plynu 694,00
168/2015 Sedlačko Stanislav Odorín za služby 200,00
169/2015 Brantner Nova s.r.o. SNV za odvoz TKO 728,22
170/2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava za telefon  5,03
171/2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava za telefon 72,85
172/2015 COOP Jednota Lipt.Mikuláš za potraviny 157,32
173/2015 Východoslovenská energetika Košice za elektrinu 76,00
174/2015 Východoslovenská energetika Košice za elektrinu 30,00
175/2015 Východoslovenská energetika Košice za elektrinu 68,00
176/2015 Východoslovenská energetika Košice za elektrinu 194,00
177/2015 Východoslovenská energetika Košice za elektrinu 2967,00
178/2015 Východoslovenská energetika Košice za elektrinu 1019,00
179/2015 PD Rozkvet Odorín za služby 216,00
180/2015 Marián Mižigár Krompachy za služby 700,00
181/2015 Autobusová doprava Tomáš Dolný za dopravné 111,60
182/2015 ATC-JR s.r.o. Košice za potraviny 84,38
183/2015 BIGIMI s.r.o. SNV za potraviny 15,78 
184/2015 ŠARIŠAN Prešov za služby 800,00
185/2015 Forspiš-mäso PLUS, SNV za potraviny 154,03
186/2015 Forspiš-mäso PLUS, SNV za potraviny 74,04
187/2015 Forspiš-mäso Plus, SNV za potraviny 73,54
188/2015 BIO-plus, s.r.o. Sp.Hrušov za potraviny 26,88
189/2015 HOOK s.r.o. Košice za potraviny 4,12
190/2015 HOOK s.r.o. Košice za potraviny  9,60 
191/2015  INMEDIA s.r.o. Zvolen za potraviny  165,34 
192/2015 Brantner Nova s.r.o. SNV za odvoz BRKO 12,00
193/2015 Forspiš-mäso Plus  s.r.o. SNV za potraviny 94,44
194/2015 BIGIMI s.r.o. SNV za potraviny 8,06
195/2015 ATC-JR, s.r.o. Košice za potraviny 59,40
196/2015 Orange Slovensko,Bratislava za telefon 40,30
197/2015 Orange Slovensko, Bratislava za telefon 2,52
198/2015 COPPER s.r.o. B.Bystrica za nákup spotrebného materiálu 328,00
199/2015 B2B Partner s.r.o. Bratislava za nákup spotrebného materiálu 89,64
200/2015 Autobusová doprava Tomáš Dolný za dopravné 75,00
201/2015 TZB-komplet s.r.o. SNV za služby 734,00
202/2015 INMEDIA s.r.o. Zvolen za potraviny 72,42
203/2015 Forspiš-mäso Plus s.r.o. SNV za potraviny 68,68
204/2015 PD Rozkvet Odorin za potraviny 24,00
205/2015 K_CORP s.r.o. SNV za opravu a udržbu majetku 264,00
206/2015 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok za potraviny 28,08
207/2015 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok za potraviny 84,06
208/2015 Dušan Slaninka Revírie a servis plyn za opravu a udržbu majetku 74,08
209/2015 JUDr. Ivan Hric - advokat za advokatske služby 49,98
210/2015 Jarolím Balco-projektovanie SP.Hrušov za obstaranie majetku ČOV a kanal. 350,00
211/2015 Jarolím Balco-projektovanie SP.Hrušov za obstaranie majetku ČOV a kanal. 350,00
212/2015 Jarolím Balco-projektovanie Sp.Hrušov za obstaranie majetku - vodovod 1. 350,00
213/2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava za telefon 7,88
214/2015 Podtatranska vodarenska spol.Poprad za vodne 3,92
215/2015 Podtatranska vodarenska spol.Poprad za vodne 54,85
216/2015 Podtatranska vodarenska spol.Poprad za vodné 1,31
217/2015 Podtatranska vodarenska spol.Poprad za vodné 197,22
218/2015 SEMA Sedlačko Maroš  Odorín za nákup spotrebného materiálu 80,16
219/2015 SPP Bratislava za služby 37,87
220/2015 SPP Bratislava za služby 37,87
221/2015 Brantner Nova  s.r.o. SNV za odvoz TKO 759,74
222/2015 SPP Bratislava za spotrebu plynu 694,00
223/2015 ANDREA SHOP s.r.o. Dunaj.Streda za nakup spotrebneho materialu 60,80
224/2015 INMEDIA s.r.o. Zvolen za potraviny 59,22
225/2015 Marek Vartovník  SNV za potraviny 25,57
226/2015 BIGIMI s.r.o. SNV za potraviny 8,89
227/2015 HOOK s.r.o. Košice za potraviny 3,00
228/2015 HOOK s.r.o. Košice za potraviny

9,50

229/2015 Ľubomír Kaňuch-technik PO Smižany za služby BOZP,PO 80,00
230/2015 Forspiš-mäso Plus, s.r.o. SNV za potraviny 62,95
231/2015 ATC-JR, s.r.o. Košice za potraviny 203,10
232/2015 Marián Mižigár Krompachy za služby 700,00
233/2015 Brantner Nova, s.r.o. SNV za odvoz TKO 86,02
234/2015 Ing. Jana Dunajská DISTA PROJEKT za obstaranie majetku ČOV a kanal. 120,00
235/2015 PD Čingov Smižany za odvoz TKO 72,00
236/2015 COOP Jednota Lipt. Mikuláš za potraviny 224,77
 237/2015  Podtatranská vodárenská spol. Poprad za služby  162,07 
 238/2015 BIGIMI s.r.o. SNV  za potraviny  12,10 
 239/2015 Forspiš-mäso Plus, s.r.o. SNV  za potraviny  88,15 
 240/2015 INMEDIA s.r.o. Zvolen  za potraviny 56,24 
241/2015 BIGIMI s.r.o. SNV za potraviny 12,80
242/2015 Forspiš-mäso Plus s.r.o. SNV za potraviny 55,16
243/2015 HOOK s.r.o. Košice za potraviny 9,50
244/2015 HOOK s.r.o. Košice za potraviny 3,00
245/2015 BIO-plus s.r.o. SP. Hrušov za potraviny 26,88
246/2015 Orange Slovensko a.s. za telefon 2,64
247/2015 Orange Slovensko a.s. za telefon 40,00
248/2015 PROX T.E.C. Poprad za ostatné služby 82,56
249/2015 Peter Bertko-CONSULTING za nákup spotrebného materiálu 35,70
250/2015 Init združenie Harichovce za nákup spotrebného materiálu 970,00
251/2015 Ján Fabian-servis,montáž,revízie za ostatné služby 66,96
252/2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava za telefon  65,76
253/2015 Brantner Nova s.r.o. SNV  za odvoz BRKO ŠJ  12,00 
254/2015 SPIŠBUS s.r.o. SNV za dopravné 73,00
255/2015 INMEDIA s.r.o. Zvolen za nákup potravín 91,92
256/2015 Forspiš-mäso Plus s.r.o. SNV za nákup potravín 83,60
257/2015 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok za nákup potravín 30,24
258/2015 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok  za nákup potravín 38,39
259/2015 Init združenie Harichovce  za ostatné služby  316,42 
260/2015  MIVA Market s.r.o. Smižany  za nákup spotrebného materiálu  31,79 
261/2015 SPP a.s. Bratislava za spotrebu plynu 694,00
262/2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. za stravné lístky 1273,74
263/2015 Moriko s.r.o. Jesenice za nákup spotrebného materiálu 144,48
264/2015 Forspiš-mäso Plus s.r.o.  SNV za nákup potravín 51,42
265/2015 BIGIMI s.r.o.  SNV za nákup potravín  26,58 
266/2015  Marek Vartovník  SNV  za nákup potravín  73,77 
267/2015 Slovak Telekom a.s. za telefon 5,18
268/2015 Podtatranská vodárenská spoločnosť za obstaranie majetku ČOV a kanal. 31,20
269/2015 GEOKAN s.r.o. SNV za ostatné služby 752,40
270/2015 Brantner Nova s.r.o. SNV za odvoz TKO 752,09
271/2015 PROX T.E.C. Poprad  za prevádzku ČOV 360,00
272/2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava za telefon 68,65
273/2015 INIT združenenie Harichovce za ostatné služby 73,92
274/2015 Marián Mižigár Krompachy za ostatné služby 700,00
275/2015 SOFT-GL s.r.o. Košice za školenie 12,50
276/2015 COOP Jednota Lipt. Mikuláš za nákup potravín 249,11
277/2015 ŠEVT a.s. Banská Bystrica za nákup spotrebného materiálu 13,80
278/2015 MADE s.r.o. Banská Bystrica za ostatné služby 150,00
279/2015 PD ROZKVET Odorín za prevádzku ČOV 42,00
280/2015 Brantner Nova s.r.o. SNV za odvoz BRKO ŠJ 12,00
281/2015 MIVA Market s.ro. Smižany za nákup spotrebného materiálu 158,32
282/2015 Forspiš-mäso Plus s.r.o. SNV za nákup potravín 60,41
283/2015 Init združenie za ostatné služby 243,00
284/2015 Orange Slovensko za telefon 40,00
285/2015 Orange Slovensko za telefon 4,66
286/2015 Orange Slovensko za telefon 0,10
287/2015 MIRMAR e-shop Prešov za nákup spotrebného materiálu 53,64
288/2015 Prima Banka Slovensko Žilina za poplatky banke 6,00
289/2015 GIGAPRINT Cetria s.r.o. Lúky za nákup spotrebného materiálu 27,01
290/2015 SPP Bratislava za spotrebu plynu 694,00 
291/2015  Brantner Nova s.r.o. za odvoz TKO 1 151,48 
292/2015 Slovak Telekom a.s. za telefon 5,03 
293/2015 Východoslovenská energetika a.s. za elektrinu 68,00
294/2015  Východoslovenská energetika a.s. za elektrinu 76,00 
295/2015 Východoslovenská energetika a.s. za elektrinu 194,00
296/2015 Východoslovenská energetika a.s. za elektrinu 30,00
297/2015 Východoslovenská energetika a.s. za elektrinu 1019,00
298/2015 Východoslovenská energetika a.s. za elektrinu 2967,00
299/2015  COOP Jednota Lipt. Mikuláš za nákup spotr. materiálu 26,89
300/2015 Marián Mižigár za ostatné služby 700,00
301/2015 Brantner Nova s.r.o. SNV za odvoz BRKO ŠJ 12,00
302/2015 COOP Jednota Lipt. Mikuláš za nákup potravín 17,70
303/2015 SlovakTelekom Bratislava za telefon 77,82
304/2015 Orange Slovensko za telefon 47,40
305/2015 Orange Slovensko za telefon 6,42
306/2015 TOPlast a.s. Košice za nakup spotr. materiálu 329,86
307/2015 PD Čingov Smižany za odvoz TKO 98,40
308/2015 PRAGMA Poprad-Veľká za nakup spotr. materiálu 126,60
309/2015 MIVA Market Smižany  za nákup spotr. materiálu  69,47 
310/2015  ALFA TEAM Bratislava  za nákup spotr. materiálu  145,00 
311/2015  RAABE Bratislava  za nákup spotr. materiálu  18,40 
312/2015   JUDr. Ivan Hric - advokát za advokatské služby  215,00 
313/2015  ŠEVT a.s. Banská Bystrica  za nákup spotr, materiálu  10,38 
314/2015  Slovak Telekom a.s.   za telefon  5,03 
315/2015  Brantner Nova s.r.o. SNV  za odvoz TKO  774,77 
316/2015  SPP Bratislava za spotrebu plynu  694,00 
317/2015  INMEDIA s.r.o. Zvolen za nákup potravín 79,95 
318/2015  INMEDIA s.r.o. Zvolen za nákup potravín 50,26 
319/2015 INMEDIA s.r.o. Zvolen za nákup potravín  4,36
320/2015 BIGIMI s.r.o. SNV za nákup potravín 39,08
321/2015 Forspiš-mäso Plus, SNV za nákup potravín 32,34
322/2015 JUVENIA - EDUCATION n.o. Poprad za nákup spotrebného materiálu 167,50
323/2015 Advokátska kancelária - JUDr. Ivan Hric za obstaranie pozemkov 593,39
324/2015 Brantner Nova s.r.o. SNV za odvoz TKO 61,66 
325/2015 PINGUIN, Smižany za opravy a udržby majetku 266,40
326/2015 Obec Harichovce za nákup spotreb. materiálu 163,80
327/2015 LE CHEQUE DEJEUNER za nákup stravných lístkov 529,28
328/2015 Brantner Nova s.r.o. SNV za odvoz TKO 200,32
329/2015 INPRO Poprad za obstaranie majetku 371,70
330/2015 Orange Slovensko za telefon 41,63 
331/2015  Orange Slovensko za telefon  3,01 
332/2015   Orange Slovensko  za telefon 1,01 
333/2015  Tatranská mliekáreň   za potraviny 28,08 
334/2015 Tatranská mliekáreň za potraviny 54,26
335/2015 Orange Slovensko za telefon 0,36
336/2015 Forspiš-mäso Plus za potraviny 56,94
337/2015 Forspiš-mäso Plus za potraviny 84,22
338/2015 BIGIMI SNV za potraviny 38,65
339/2015  BIO-PLUS SP. Hrušov za potraviny  26,88 
340/2015 BIGIMI SNV za potraviny 26,98
341/2015 BIGIMI SNV za potraviny 3,60
342/2015 Forspiš-mäso Plus, SNV za potraviny 47,38
343/2015 ATC-JR s.r.o. Košice za potraviny 186,61
344/2015 Slovak Telekom za telefon 65,76
345/2015 Init združenie Harichovce za ostatné služby 22,92
346/2015 ATC-JR s.r.o. Košice za reprezentačné 14,27
347/2015 PD Čingov Smižany za odvoz TKO 48,00
348/2015 Podtatranská vodárenská spol. za vodné 71,83 
349/2015 Podtatranská vodárenská spol. za vodné 3,92
350/2015 Podtatranská vodárenská spol.  za vodné 175,02
351/2015 Podtatranská vodárenská spol. za vodné 261,22
352/2015 Ľubomír Kaňuch technik PO za advokatske služby 80,00
353/2015 Elektro servis-Jarkovský SNV za nákup spotrebného materiálu 21,00
354/2015 OFFICE DEPOT Bratislava za nákup spotrebného materiálu 108,48
355/2015 Forspiš-mäso Plus SNV za potraviny 86,66
356/2015 BIGIMI s.r.o. SNV za potraviny 13,14
357/2015 INMEDIA s.r.o. Zvolen za potraviny 94,96 
358/2015  Slovak Telekom za telefon  5,03 
359/2015 Sakmáry Ladislav SNV za opravy a udržby majetku 154,40
360/2015 SEZO-Spiš, združenie obcí SNV za príspevok SEZO 523,20
361/2015 MADE spol. s.r.o. Banská Bystrica za ostatné služby 150,00
362/2015 SPP Bratislava za spotrebu plynu 694,00
363/2015 PORADCA Žilina za predplatné na budúce obdobie 49,80
364/2015 Brantner Nova SNV za odvoz TKO 757,53
365/2015 PROX T.E.C. Poprad za prevádzku ČOV 360,00
366/2015 ATC-JR,s.r.o. Košice za nákup potravín 272,93
367/2015 BIGIMI s.r.o. SNV za nákup potravín 44,40
368/2015 BIGIMI s.r.o. SNV za nákup potravín 20,65
369/2015 Forspiš - mäso Plus, SNV za nákup potravín 78,73
370/2015 HOOK s.r.o. Košice za nákup potravín 4,12
371/2015 HOOK s.r.o. Košice za nákup potravín 9,60
372/2015 HOOK s.r.o. Košice za nákup potravín 4,12
373/2015 HOOK s.r.o. Košice za nákup potravín 9,60
374/2015 INMEDIA s.r.o. Zvolen za nákup potravín 123,84
375/2015 Marek Vartovník, SNV za nákup potravín 110,29
376/2015 Brantner Nova SNV za odvoz TKO 52,94
377/2015 Slovak Telekom za telefon 77,09
378/2015 COOP Jednota za nákup potravín 253,52
379/2015 HOOK s.r.o. Košice za nákup potravín 4,12
380/2015 HOOK s.r.o. Košice za nákup potravín 9,60
381/2015 INMEDIA s.r.o. Zvolen za nákup potravín 44,88
382/2015 Office Depot Bratislava za nákup spotreb. materiálu 3,41
383/2015 Marián Mižigár Odorín za služby 300,00
384/2015 Applied Software Consultants za služby 63,00
385/2015 Brantner Nova SNV za odvoz BRKO  ŠJ 16,80 
386/2015  ŠEVT a.s. Banská Bystrica  za nákup spotr. materiálu 9,56 
387/2015  Jarolím Balco Sp. Hrušov  za obstaranie majetku - vodovod I. etapa 450,00 
388/2015  Orange Slovensko  za telefon 2,87 
389/2015 Orange Slovensko za telefon 0,07
390/2015 Orange Slovensko za telefon 40,60
391/2015 JD Rozhlasy Turzovka za opravy a udržby majetku 98,40
392/2015 BIGIMI s.r.o. SNV za nákup potravín 5,27
393/2015 Forspiš-mäso Plus SNV za nákup potravín 86,87
394/2015 BIO-plus SP. Hrušov za nákup potravín 26,88
395/2015 HOOK s.r.o. Košice za nákup potravín 4,12
396/2015 HOOK s.r.o. Košice za nákup potravín 9,60
397/2015 Tatranská mliekáreň Kežmarok za nákup potravín 27,54
398/2015 Tatranská mliekáreň Kežmarok za nákup potravín 48,44
399/2015 Slovak Telekom za obstaranie majetku ČOV a kanal. 16,99
400/2015 BIGIMI s.r.o. SNV za nákup potravín 7,68
401/2015 BIGIMI s.r.o. SNV za nákup potravín 15,52 
402/2015 Forspiš-mäso Plus SNV za nákup potravín 45,04
403/2015 HOOK s.r.o. Košice za nákup potravín 4,12
404/2015 HOOK s.r.o. Košice za nákup potravín 9,60
405/2015 Init združenie Harichovce za služby 201,00
406/2015 KOMENSKY s.r.o. Košice za nákup spotrebného materiálu 2,00
407/2015 Prima banka Slovensko za poplatky banke 6,00
408/2015 Ing. Veronika Kutková, Levoča za auditorské služby 360,00
409/2015 Martin Grečko, Markušovce za služby-revíziu 776,40
410/2015 ATC-JR, s.r.o. Púchov za nákup potravín 127,68
411/2015 BIGIMI s.r.o. SNV za nákup potravín 13,70
412/2015 INMEDIA s.r.o. Zvolen za nákup potravín 105,39
413/2015 PD Rozkvet Odorín za nákup potravín 40,00
414/2015 Tatranská mliekáreň Kežmarok za nákup potravín 13,50
415/2015 Tatranská mliekáreň Kežmarok za nákup potravín 33,72
416/2015 PROX T.E.C. Poprad za služby 82,56
417/2015 Forspiš-mäso Plus SNV za nákup potravín 70,27
418/2015 Marek Vartovník SNV za nákup potravín 130,24
419/2015 Auto Kelly SNV za nákup spotr. materiálu 20,70
420/2015 FENIX Lovčica-Trubín za služby 130,00