Choď na obsah Choď na menu
 


5. 1. 2016

 Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011:

Č. FAKT.

DODÁVATEĽ

PREDMET FAKTÚRY

HODNOTA (€)

 421/2015  Brantner Nova  s.r.o. SNV za odvoz TKO  745,90
 422/2015  SPP Bratislava za spotrebu plynu 694,00 
 423/2015 Slovak Telekom  za telefón 5,03 
 424/2015  Slovak Telekom za obstaranie majetku ČOV a kanal.  55,20 
 425/2015  Arprog a.s. Poprad za obstarenie majetku - dažďová kanal.  17 665,96 
 426/2015  Everestreality SNV za ostatné služby 35,00 
 427/2015  Brantner Nova s.r.o. SNV za odvoz TKO  52,94 
 428/2015 Slovak Telekom  za telefon  80,44 
 429/2015 INMEDIA s.r.o. Zvolen  za potraviny  24,16 
 430/2015  INMEDIA s.r.o. Zvolen za potraviny  165,41 
 431/2015  HOOK s.r.o. Košice za potraviny  4,12 
 432/2015 HOOK s.r.o. Košice  za potraviny  9,60 
 433/2015 SPP distribúcia a.s., Bratislava  za obstaranie majetku ČOV a kanal.  125,27 
 434/2015 Podtatranská vodárenská spol.Poprad za vodné 190,69
 435/2015 Podtatranská vodárenská spol. Poprad za vodné 44,41
 436/2015 Podtatranská vodárenská spol. Poprad za vodné 1,31
 437/2015 Podtatranská vodárenská spol. Poprad za vodné 0
 438/2015 Východoslovenská energetika Košice za elektrinu 76,00
 439/2015 Východoslovenská energetika Košice za elektrinu 68,00
 440/2015 Východoslovenská energetika Košice za elektrinu 2967,00
 441/2015 Východoslovenská energetika Košice za elektrinu 1019,00
 442/2015 Východoslovenská energetika Košice za elektrinu 194,00
 443/2015 Východoslovenská energetika Košice za elektrinu 30,00 
 444/2015 Brantner Nova sr.o. SNV za odvoz BRKO 16,80
 445/2015 ELARIN s.r.o. Prešov za nákup spotreb. materiálu 162,00
 446/2015 BIGIMI s.ro. SNV za potraviny 21,62
 447/2015 HOOK s.r.o. Košice za potraviny 4,12
 448/2015 HOOK s.r.o. Košice za potraviny 9,60
 449/2015 BIGIMI s.r.o. SNV za potraviny 14,77
 450/2015 ATC - JR s.r.o. Košice za potraviny 129,25
 451/2015 Forspiš-Mäso Plus s.r.o. SNV za potraviny 109,13
 452/2015 Tatranská mliekáreň Kežmarok za potraviny 69,01
 453/2015 Tatranská mliekáreň Kežmarok za potraviny 27,54
 454/2015 COOP Jednota, Lipt. Mikuláš za potraviny 181,80
 455/2015 PD Rozkvet, Odorín za potraviny 40,00
 456/2015 InLED s.r.o.  Senec za nákup spotreb. materiálu 887,54
 457/2015 ARPROG a.s. Poprad za obstaranie majetku ČOV a kanal. 90 029,36
 458/2015 Brantner Nova s.r.o. SNV za odvoz TKO 739,42
 459/2015 PROX T.E.C. Poprad s.r.o. za ostatné služby 82,56
 460/2015 InLED s.r.o. Senec za nákup spotr. materiálu 871,20
 461/2015 Orange Slovensko a.s. za telefon 2,99
 462/2015 Orange Slovensko a.s. za telefon 40,00
 463/2015 GEOKAN s.r.o. SNV za ostatné služby 438,00
 464/2015 BIO-plus s.r.o. SNV za potraviny 26,88
 465/2015 Forspiš mäso Plus SNV za potraviny 60,88
 466/2015 HOOK s.r.o. Košice za potraviny 4,12
 467/2015 HOOK s.r.o. Košice za potraviny 9,60
 468/2015 Marek Vartovník SNV za potraviny 103,31
 469/2015 SPP a.s. Bratislava za spotrebu plynu 694,00
 470/2015 SPIŠ VIEW TRADING SNV za nákup spotreb. materiálu 55,20
 471/2015 JUNIOR - Slavomír Binčík, Kostolište za nákup spotreb. materiálu 17,99
 472/2015 PROX T.E.C. Poprad za ostatné služby 82,56
 473/2015 Slovak Telekom Bratislava za telefon 5,03
 474/2015 Slovenská pošta a.s. B. Bystrica za nákup spotrebného materiálu 10,80
 475/2015 IDSYS s.r.o. Levice za nákup spotrebného materiálu 15,84
476/2015 Ľubomír Kaňuch Smižany za advokatske služby, BOZP,PO 80,00
477/2015 BIGIMI s.r.o. SNV za potraviny 18,78
478/2015 Forspiš mäso Plus s.r.o. SNV za potraviny 73,63
479/2015 HOOK s.r.o. Košice za potraviny 4,12
480/2015 HOOK s.r.o. Košice za potraviny 9,60
481/2015 Tatranská mliekáreň Kežmarok za potraviny 14,04
482/2015 Tatranská mliekáreň Kežmarok za potraviny 90,46
483/2015 SLAVSTROJ s.r.o. Zempl.Kopčany za nákup spotreb. materiálu 356,40
484/2015 Forspiš mäso Plus s.r.o. SNV za potraviny 61,87
485/2015 VISION TECH s.r.o.  za nákup spotreb. materiálu 52,75
486/2015 Slovak Telekom a.s. za telefon 80,59
487/2015 PD Rozkvet Odorín za potraviny 40,00
488/2015 BIGIMI s.r.o. SNV za potraviny 40,82
489/2015 INMEDIA s.r.o. Zvolen za potraviny 186,01
490/2015 INMEDIA s.r.o. Zvolen za potraviny 99,55
491/2015 HOOK s.r.o. Košice za potraviny 4,12
492/2015 HOOK s.r.o. Košice za potraviny 9,60
493/2015 ATC-JR s.r.o. Košice za potraviny 197,38
494/2015 BIGIMI s.r.o. SNV za potraviny 7,58
495/2015 Forspiš mäso Plus s.r.o. SNV za potraviny 71,16
496/2015 PD Rozkvet Odorín za potraviny 40,00
497/2015 Brantner Nova s.r.o. SNV za odvoz TKO 1066,18
498/2015 Brantner Nova s.r.o. SNV za odvoz BRKO ŠJ 16,80
499/2015 Forspiš mäso Plus s.r.o. SNV za potraviny 52,67
500/2015 Malunet s.r.o. Morkov za nákup spotreb. materiálu 350,00
501/2015 PRAGMA, Poprad-Veľká za nákup spotreb. materiálu 119,00
502/2015 BIGIMI s.r.o. SNV za potraviny 14,50
503/2015 BIO Plus s.r.o. SP. Hrušov za potraviny 26,88
504/2015 Forspiš mäso Plus s.r.o. SNV za potraviny 53,78
505/2015 COOP Jednota Lipt. Mikuláš za potraviny 257,18
506/2015 Východoslovenská energetika a.s. Košice za elektrinu - 194,15
507/2015 Tatranská mliekáreň Kežmarok za potraviny 59,77
508/2015 Marek Vartovník, SNV za potraviny 78,05
509/2015 PRO SOLUTIONS s.r.o. Bratislava za nákup spotr. materiálu 33,00
510/2015 Eurobus a.s. Košice za dopravné 60,00
511/2015 Forspiš mäso Plus s.r.o. SNV za potraviny 26,04
512/2015  Prima Banka Slovensko za poplatky banke  44,05 
513/2015  Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok  za potraviny  27,54 
514/2015 Forspiš mäso Plus s.r.o. SNV za potraviny 79,76
515/2015 VIP Consulting s.r.o. Odorín za nákup spotreb. materiálu 30,00
516/2015  DISTA Projekt Janka Dunajská Poprad za obstaranie majetku - revitalizácia  500,00 
517/2015 DHZ Odorín za ostatné služby 300,00
518/2015 Tlačiareň Kežmarok za nákup spotreb. materiálu 54,00
519/2015 Ondrej Jarkovský - E.servis SNV za nákup spotreb. materiálu 123,95
520/2015 ARPROG a.s. Poprad za obstar. majetku - dažďová kanal. 17 819,02
521/2015 ARPROG a.s. Poprad za obstar. majetku - ČOV a kanal. 115 763,50
522/2015   LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava  za nákup stravných lístkov 454,69 
523/2015  InLED s.r.o. Senec za nákup spotrebn.materiálu - led svetlá  1 057,20 
524/2015  M-light s.r.o. Prievidza za nákup spotreb. materiálu   406,90 
525/2015  JOGA s.r.o. Olcnava  za nákup spotreb. materiálu  125,80 
526/2015  Orange Slovensko  za telefón  4,57 
527/2015 Orange Slovensko za telefón 40,00
528/2015   InLED s.r.o. Senec za nákup spotrebn. materiálu  1 235,65 
529/2015 Slovak Telekom za telefón 5,03
530/2015 Slovak Telekom za telefón 65,76
531/2015 PROX T.E.C. Poprad za prevádzku ČOV 360,00
532/2015 COOP Jednota Lipt. Mikuláš za nákup spotr. materiálu 34,94
533/2015 Brantner Nova s.r.o. SNV za odvoz TKO 80,14
534/2015 Brantner Nova s.r.o. SNV za odvoz TKO 1 063,98
535/2015 Brantner Nova s.r.o. SNV za odvoz BRKO ŠJ 16,80
536/2015 SPP Bratislava za spotrebu plynu  1679,65 
537/2015  Spiš-View-Trading SNV  za nákup spotreb. materiálu  165,60 
538/2015 Spiš-View-Trading SNV za obstaranie majetku - revitalizácia obce 1 500,00
539/2015 BORALE s.r.o. Levoča za obstaranie majetku ČOV a kanal. 1 800,00
540/2015 Východoslovenská energetika Košice za elektrinu 448,14