Rubriky

Faktúry

Príspevkov: 10

FAKTÚRY 2016

Príspevkov: 0

Faktúry 2017

Príspevkov: 0

Objednávky

Príspevkov: 1

Objednávky 2016

Príspevkov: 0

Objednávky 2017

Príspevkov: 0

Objednávky 2018

Príspevkov: 0

Verejné obstarávanie

Príspevkov: 4

ZMLUVY 2016

Príspevkov: 1

ZMLUVY 2017

Príspevkov: 0

ZMLUVY 2018

Príspevkov: 0

Príspevky

♦ ZMLUVY (r. 2011 - r. 2016)

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z