Navigácia

Obsah

Stavebný poriadok

vybavuje

Mgr. Darina Mazurová

Pracovisko stavebného úradu

na Štefanikovom nám.1 v Spišskej Novej Vsi na 3. poschodí č. dverí 403

 

ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN  od 1.8.2017

           

           Pondelok     8:00 - 12:00 hod.,    13:00 - 15:00 hod.

           Utorok         nestránkový deň

           Streda         8.00 - 12.00 hod.,     13:00 - 16:30 hod.

           Štvrtok        nestránkový deň

           Piatok          nestránkový deň

            č.tel.         +421 917 166327

                              053/4410 193

 

INFORMAČNÉ,REKLAMNÉ A PROPAGAČNÉ ZARIADENIA

(Tlačivo - uložené vo formáte MS Word 2003)

OHLÁSENIE STAVIEB A PRÁC

Čo potrebujem k ohláseniu drobnej stavby, k ohláseniu stavebných úprav , údržiavacích prác a búracieho povolenia?

(Tlačivá -ohlásenie drobnej stavby, ohlásenie staveb. úprav a údrž.prác)

ÚZEMNÉ, STAVEBNÉ A KOLAUDAČNÉ KONANIE, ZMENA A ODSTRÁNENIE STAVBY

Oznam pre stavebníkov pri prideľovaní súp.čísla -zmena platná od 1.7.2015