Obsah

Tlačivá

ÚZEMNÉ, STAVEBNÉ A KOL. KONANIE, ZMENA A ODSTRÁNENIE STAVBY

Prideľovanie súp.čísiel zmena od 1.7.2015

pridelovanie-sup.cisiel---zmena-od-1.7.2015.pdf

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

navrh_na_vydanie_kol._rozdodnutia-odorin.pdf

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiest. stavby

navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-umiest.stavby-.doc

Spoločný stavebný úrad-kompetencie

spolocny-stavebny-urad-kompetencie (1).doc

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

ziadost-o-predlzenie-lehpty-vystavby.doc

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

ziadost-o-pridelenie-sup.cisla-1.pdf

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokonč.

ziadost-o-povolenie-zmeny-stavby-pred-dokonc..doc

Žiadosť na vydanie povolenia na odstr. stavby

(131)ziadost-na-vydanie-povolenia-na-odstr.-stavby.doc

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

ziadost-o-vydanie-stavebneho-povolenia.doc

Stránka

  • 1