Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce:              

 

Zástupca starostu:

 • Ing. Anna Jacková

 

Kontrolór obce:            

 

Poslanci:                                                

 • Ing. Anna Jacková
 • Mgr. Mária Džubáková
 • Marek Čarnoky
 • Miroslav Čuj                                                              
 • Jozef Vašíček
 • Pavol Živčák
 • Viliam Novotný 

 

KOMISIE ZRIADENÉ PRI OBECNOM ÚRADE

             

Pracovníci OcÚ:

 • Bc. Vlasta Baluchová                         
 • Mgr. Anna Pramuková
 • Gabriela Melotíková

 

Kontakt:

 

Obec Odorín
Odorín 266
053 22 Odorín
Tel.: 053/ 44 61 954,  053/ 44 22 681
e-mail: obecodorin@stonline.sk