Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce:              

 

Zástupca starostu:

  • Ing. Anna Jacková

 

Kontrolór obce:            

 

Poslanci:                   

  • Bc. Anton Baluch                              
  • Marek Čarnoky
  • Miroslav Čuj                                                               
  • Ing. Peter Streber
  • Jozef Vašíček
  • Mikuláš Živčák

 

KOMISIE ZRIADENÉ PRI OBECNOM ÚRADE

             

Pracovníci OcÚ:

  • Bc. Vlasta Baluchová                         
  • Mgr. Anna Pramuková
  • Eva Čarnoka

                                          

 

Kontakt:

 

Obec Odorín
Odorín 266
053 22 Odorín
Tel.: 053/ 44 61 954,  053/ 44 22 681
e-mail: obecodorin@stonline.sk