Navigácia

Obsah

Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša

Najstaršia stavba obce Odorín je neskororománsko - ranogotický kostol z 13.storočia. Koncom 14. storočia loď zaklenuli na stredný stĺp, čím vznikol dvojloďový kostolný priestor.V interiéri je neskorogotická socha Madony z roku 1460 - 1480, oltár sv. Jána Nepomuckého z 18. stroročia. Hlavný oltár je zasvätený sv. Mikulášovi. Uvedený kostol je považovaný za najkrajší dvojloďový kostolík v povodí Hornádu.