Navigácia

Obsah

Adventný veniec

Adventný veniec je kresťanská vianočná dekorácia tvorená vencom zo vždy zelených vetvičiek, na ktorom sú pripevnené spravidla štyri sviečky
- v adventnú nedeľu sa zapaľuje jedna sviečka, v druhú adventnú nedeľu dve sviečky
atď., až vo štvrtú adventnú nedeľu horia štyri sviečky
- veniec so štyrmi sviečkami na venci a jednou sviečkou uprostred, ktorá symbolizuje Ježiša Krista a teda sa zapaľuje na Štedrý deň alebo na Prvý sviatok vianočný
V Rímskokatolíckej cirkvi sa tradične používajú tri fialové sviečky ako symbol pokánia a jedna (zapaľovaná ako v poradí tretia) ružová sviečka ako symbol radosti. Obyčajne sa ukladá doprostred stola alebo vešia zo stropu.
V protestantizme sa tradične používajú modré sviečky ako symbol nádeje a očakávania
Krista a pokiaľ veniec obsahuje piatu sviečku, tá má obvykle bielu farbu na znak Kristovej čistoty.
Za túto krásnu kresťanskú vianočnú dekoráciu v centre obce a na kostolnom dvore
ďakujeme našim "SENIOROM".
Vedenie obce Odorín