Navigácia

Obsah

Dane a poplatky

Daň za psa  

 

Povinnosťou daňovníka je podať daňové priznanie za psa staršieho ako 6 mesiacov.  Pri zmene daňovej povinnosti( nadobudnutie psa, úhyn , odsťahovanie ...) je daňovník povinný do 30  dní  od zmeny podať ( čiastkové priznanie).

Daň za psa  podľa VZN 2/2012: 10,00€ / 1 Pes

 

Miestný  poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Poplatok za TKO podľa Dodatku č.4/2023 k VZN 3/2012 od 01.01.2023: 30,- €/ 1 osoba

 Žiadosť o zníženie TKO 2023
 

Daň z nehnuteľností:

  • daň z pozemkov
  • daň zo stavieb
  • daň z bytov

 

Priznanie k dani 

Tlačiva priznanie k miestnym daniam

Poučenie na vyplnenie priznania

Potvrdenie o podaní priznania

  •  

    Tlačivá k miestnym daniam z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s účinnosťou od 1.9.2023
     

  •  Priznanie_komplet_tlacivo od 1.9.2023   
  •