Navigácia

Obsah

Poplatky

Potvrdenie o trvalom pobyte - 5 €

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikáčných zariadení - 10 €

Žiadosť o stavebné povolenie na zmeny dokončených stavieb pred dokončením rodinného domu - 100 € 

Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu garáže  - 30 €

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby:

- fyzická osoba - 16,50 €

- právnicka osoba - 200 €

Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodariaceho roľníka do evidencie - 6,50 €

Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka - 1,50 €

Vyrúbenie drevín:

- fyzická osoba - 10 €

- právnická osoba - 100 €


Vydanie rybárského lístka:

- týždenný - 1,50 €

- mesačný - 3,00 €

- ročný - 7,00 €

- trojročný - 17,00 €