Navigácia

Obsah

Poplatky

Potvrdenie o trvalom pobyte - 5 €

 

Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka - 1,50 €

Vyrúbenie drevín:

- fyzická osoba - 10 €

- právnická osoba - 100 €


Vydanie rybárského lístka:

- týždenný - 1,50 €

- mesačný - 3,00 €

- ročný - 7,00 €

- trojročný - 17,00 €