Navigácia

Obsah

Poplatky

Potvrdenie o trvalom pobyte - 7,- €

 

Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka - 1,50 €

Vyrúbenie drevín:

- fyzická osoba - 10,- €

- právnická osoba - 100 €


Vydanie rybárského lístka:

- týždenný - 3,00- €

- mesačný - 5,00 €

- ročný - 10,00 €

- trojročný - 25,00 €