Navigácia

Obsah

Stavebný úrad

Vybavuje

Ing. Edita Baginová 

Sídlo

053 22  Obec Odorín č. 266 - kancelária

 

Úradné hodiny

           Štvrtok         7.30 - 12.00 hod.  12.30 - 16.00 hod.

 

Kontakt          

           č.tel.            +421 907 339 140

Email

stavebny.urad@obecodorin.sk                                 

 

INFORMAČNÉ,REKLAMNÉ A PROPAGAČNÉ ZARIADENIA

(Tlačivo - uložené vo formáte MS Word 2003)

OHLÁSENIE STAVIEB A PRÁC

Čo potrebujem k ohláseniu drobnej stavby, k ohláseniu stavebných úprav , údržiavacích prác a búracieho povolenia?

(Tlačivá -ohlásenie drobnej stavby, ohlásenie staveb. úprav a údrž.prác)

ÚZEMNÉ, STAVEBNÉ A KOLAUDAČNÉ KONANIE, ZMENA A ODSTRÁNENIE STAVBY

Oznam pre stavebníkov pri prideľovaní súp.čísla -zmena platná od 1.7.2015