Navigácia

Obsah

Stavebný úrad

vybavuje

Mgr. Darina Mazurová

Vysunuté pracovisko: Štefanikovo nám.1  Spišská Nová Ves,  3. poschodie, č. dverí 403

 

ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN  od 1.8.2017

           

           Pondelok     8:00 - 12:00 hod.  13:00 - 15:00 hod.

           Utorok          nestránkový deň

           Streda         8.00 - 12.00 hod.   13:00 - 16:30 hod.

           Štvrtok         nestránkový deň

           Piatok          nestránkový deň

            č.tel.            +421 917 166 327

                                053/4410 193

 

INFORMAČNÉ,REKLAMNÉ A PROPAGAČNÉ ZARIADENIA

(Tlačivo - uložené vo formáte MS Word 2003)

OHLÁSENIE STAVIEB A PRÁC

Čo potrebujem k ohláseniu drobnej stavby, k ohláseniu stavebných úprav , údržiavacích prác a búracieho povolenia?

(Tlačivá -ohlásenie drobnej stavby, ohlásenie staveb. úprav a údrž.prác)

ÚZEMNÉ, STAVEBNÉ A KOLAUDAČNÉ KONANIE, ZMENA A ODSTRÁNENIE STAVBY

Oznam pre stavebníkov pri prideľovaní súp.čísla -zmena platná od 1.7.2015