Navigácia

Obsah

Kultúra

- pre čitateľov kníh sa v obci nachádza obecná knižnica na Obecnom úrade v Odoríne

- pre spevákov a hudobníkov je tu chrámová skupina "Odamos"

- pre deti a mládež sa v obci nachádza klub kresťanskej mládeže "ERKO"
 

- každoročne sa koná karneval pre deti v maskách

- každý rok slávime Turíce stavaním mája 

- v sále Poľnohospodárskeho družstva v Odoríne sa stal peknou tradíciou obce obecný fašiangový ples a hasičský ples