Navigácia

Obsah

Základné údaje

Krajina: Slovensko
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves

Prvá písomná zmienka v roku: 1263

Počet obyvateľov: 996  (aktualizované31.12.2020)
Nadmorská výška: 435 – 531 m.n.m.
Potok: Odorica
Výmera katastra: 914 ha
Hustota obyvateľstva: 98 obyvateľov / km2

Priemerný vek: 41 rokov
Najnižší vek: 0 rokov
Najvyšší vek: 105 rokov
Najmladší obyvateľ: Peter Toporcer
Najstarší obyvateľ: Mária Michalčiková

 

Štruktúra obvyteľstva podľa ketegórií (r.2011):

Kategória*             Počet
do 6 mes               3
do 12 mes             8
od 6 do 12 mes.    5
do 6 rok.                54
do 15 rok.              145
od 1 do 15 rok.      137
od 6 do 15 rok.      91
do 18 rok.              186
od 1 do 18 rok.      178
od 15 do 18 rok.    41
od 15 rok.              790
od 18 rok.              749
*  "od" je vrátane, "do" nie je vrátane

 

Zloženie obyvateľstva podľa náboženského vyznania (r.2001):

Náboženstvo                      Počet obyvateľov                %

Rímskokatolícka cirkev      820                                     94,0

Gréckokatolícka cirkev       24                                       2,8

Evanjelická cirkev               2                                        0,2

Pravoslávna cirkev             0                                         0

Ostatné a nezistené           7                                         0,8

Bez vyznania                     19                                        2,2

 

Zloženie obyvateľstva podľa národnosti (r.2001):

Národnosť                           Počet obyvateľov                     %

slovenská                            867                                           99,4

česká                                   1                                               0,1

maďarská                             0                                               0

rómska                                 0                                               0

rusínska                               0                                               0 

ukrajinská                             0                                               0

nemecká                               0                                               0

poľská                                   0                                               0

ostatné a nezistené              4                                               0,5 

 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva (r. 2006):
Vzdelanie                            Počet obyvateľov                        %

základné vzdelanie             398                                              44

stredoškolské bez maturity 157                                              17,8

stredoškolské s maturitou   310                                              34,3

vysokoškolské vzdelanie    40                                                 4,4

 

Umiestnenie sídiel jednotlivých pracovísk a úradov:

Pracoviská a úrady                              Sídlo

Matričný úrad                                     Markušovce

Daňový úrad                                       Spiš. Nová Ves

Polícia                                                 Markušovce

Okresný súd                                       Spiš. Nová Ves

Hasičský a záchran. zbor                  Spiš. Nová Ves

Obvodný úrad                                     Spiš. Nová Ves

Územná vojenská správa                  Košice - sever

Úrad práce, soc. vecí a rodiny          Spiš. Nová Ves

Obvod úradu životného prostredia  Spiš. Nová Ves

 

Záujmové organizácie, kluby v obci:

Organizácie, kluby                             Názov

Chrámový zbor                                  Odamos

Poľovnícke združenie 

Klub kresťanskej mládeže                 ERKO

Chovateľský zväz 

Rybársky zväz 

Dobrovoľný požiarny zbor                 DHZ Odorín

Futbalový klub                                   TJ Družstevník Odorín

 

Susedné obce a mestá: Jamník, Danišovce, Markušovce, Lieskovany, Harichovce, Matejovce nad Hornádom, Spišská Nová Ves

Staré a cudzie názvy obce: 1263 Odorin, Odorinum, Edelin;   1287 Odorinum, Oderin;   1435 Odorinum sive Edelen;   1773 Odorin

  • Nemecký názov: Dirn
  • Maďarský názov: Odorín, Szepesedelény