Navigácia

Obsah

Základné údaje

Krajina: Slovensko
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves

Prvá písomná zmienka v roku: 1263

Počet obyvateľov: 1002 (aktualizované 31.12.2021)
Nadmorská výška: 435 – 531 m.n.m.
Potok: Odorica
Výmera katastra: 914 ha
Hustota obyvateľstva: 98 obyvateľov / km2

Priemerný vek: 41 rokov
Najnižší vek: 0 rokov
Najvyšší vek: 89 rokov
Najmladší obyvateľ:  Barbora Mižigárová
Najstarší obyvateľ:  Justína Karchňáková

 

Štruktúra obvyteľstva podľa ketegórií (k01.01.2021):

predproduktívny vek (0-14 rokov)

                                                         Počet obyvateľov               %

                                                            154                                 15,32

produktívny vek (15-64 rokov)

                                                            697                                 69,35

poproduktívny vek (65 a viac rokov)

                                                            154                                 15,32

 

 

Zloženie obyvateľstva podľa náboženského vyznania (k 1.1.2021):

Náboženstvo                                   Počet obyvateľov                %

bez náboženského vyznania              95                                   9,45

Rímskokatolícka cirkev                    845                                 84,08

Gréckokatolícka cirkev                     32                                     3,18

Evanjelická cirkev                              6                                      0,6

Pravoslávna cirkev                            6                                      0,6

Kresťanské zbory                              3                                      0,3

Židovská obec                                   1                                      0,1

Ostatné a nepresné                           2                                      0,2

pohanstvo a prírodné duchovno        1                                      0,1

ad hoc hnutia                                     3                                      0,3

nezistené                                         11                                      1,09

 

Zloženie obyvateľstva podľa národnosti (k.1.1.2021):

Národnosť                                   Počet obyvateľov                     %

slovenská                                     988                                        98,31

česká                                              1                                           0,1                            

ukrajinská                                       4                                           0,4

poľská                                             1                                           0,1

srbská                                             1                                           0,1

ostatné a nezistené                      10                                           1,0

 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva (k.1.1.2021):


Vzdelanie                                Počet obyvateľov                        %

bez ukončenia vzdelania          110                                           10,95

základné vzdelanie                   125                                           12,44

stredoškolské bez maturity       218                                           21,69

stredoškolské s maturitou        273                                            27,16

vyššie odborné                          55                                              5,47

vysokoškolské vzdelanie         209                                            20,80

bez školského vzdelania             2                                               0,2

nezistené                                  13                                               1,29

 

Umiestnenie sídiel jednotlivých pracovísk a úradov:

Pracoviská a úrady                              Sídlo

Matričný úrad                                     Markušovce

Daňový úrad                                       Spiš. Nová Ves

Polícia                                                 Markušovce

Okresný súd                                       Spiš. Nová Ves

Hasičský a záchran. zbor                  Spiš. Nová Ves

Obvodný úrad                                     Spiš. Nová Ves

Územná vojenská správa                  Košice - sever

Úrad práce, soc. vecí a rodiny          Spiš. Nová Ves

Obvod úradu životného prostredia  Spiš. Nová Ves

 

Záujmové organizácie, kluby v obci:

Organizácie, kluby                             Názov

Chrámový zbor                                  Odamos

Poľovnícke združenie 

Klub kresťanskej mládeže                 ERKO

Chovateľský zväz 

Rybársky zväz 

Dobrovoľný požiarny zbor                 DHZ Odorín

Futbalový klub                                   TJ Družstevník Odorín

Stolnotenisový klub                            STO ODORÍN

 

Susedné obce a mestá: Jamník, Danišovce, Markušovce, Lieskovany, Harichovce, Matejovce nad Hornádom, Spišská Nová Ves

Staré a cudzie názvy obce: 1263 Odorin, Odorinum, Edelin;   1287 Odorinum, Oderin;   1435 Odorinum sive Edelen;   1773 Odorin

  • Nemecký názov: Dirn
  • Maďarský názov: Odorín, Szepesedelény