Obsah

Nova_farska_budovaFARNOSŤ

Farár:  Mgr. Ľubomír Karkoška
Kaplán: PaedDr. Mgr.Michal Pavol


Rímskokatolícky farský úrad Odorín
Odorín 35
Tel.: 053/ 446 13 08

 

Hospodárska rada: 

  • Mgr. Milan Smižanský
  • Miroslav Mrovčák
  • Mikuláš Živčák
  • Ján Strela
  • Bc. Martin Gonda

 

Pastoračná rada: 

  • Veronika Žifčáková rod. Uhrínová
  • Mária Džubáková
  • Iveta Strelová
  • Ing. Matúš Živčák
  • Eva Širilová

 

Filiálky: Jamník, Danišovce