Navigácia

Obsah

Späť

Dodatok č. 2/2022 k VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Odorín

Vyvesené: 15. 1. 2022

Dátum zvesenia: 31. 1. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť