Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Dodatok č. 1/2021 k VZN 2/2012 o miestnych daniach

Vyvesené: 8. 2. 2021

Dátum zvesenia: 26. 2. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť