Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Dodatok č. 3/2021 k VZN 3/2015 o určení výšky príspevkov v škole a v školských zariadeniach

Vyvesené: 8. 2. 2021

Dátum zvesenia: 26. 2. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť