Navigácia

Obsah

Späť

U Z N E S E N I A z 26.-ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Odoríne, konaného dňa 14.06.2022 na obecnom úrade v Odoríne

Vyvesené: 23. 6. 2022

Dátum zvesenia: 9. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť