Navigácia

Obsah

Späť

Vyhláška RÚVZ SNV č. 280/2021 V.v. SR - obmedzenie prezenčnej výučby v školách v okrese SNV a GL

Vyvesené: 2. 12. 2021

Dátum zvesenia: 18. 12. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť