Navigácia

Obsah

Späť

VZN obce Odorín č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Odorín

Vyvesené: 23. 6. 2022

Dátum zvesenia: 31. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť