Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.04.2022

Zmluva 6/2022

27/2022

nula

Bodnovič Maroš

Obec Odorín

12.04.2022

Zmluva 5/2022

26/2022

nula

Kavuličová Zuzana

Obec Odorín

12.04.2022

Zmluva 7 /2022

25/2022

nula

Juraj Beličák

Obec Odorín

12.04.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/213/2018

24/2022

nula

Ministerstvo školstva ,vedy,výskumu a športu SR

Obec Odorín

25.03.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

23/2022

4 640,00 EUR štyritisícšesťstoštyridsať

Občianske združenie TRAMPTÁRIA, Okružná 558/27, 935 34 Veľký Ďur

Obec Odorín

24.03.2022

Kúpna zmluva 5/2022

22/2022

56,76 EUR päťdesiatšesť,76

Blažena Polkablová a spol.

Obec Odorín

24.03.2022

Kúpna zmluva 4/2022

21/2022

814,06 EUR osemstoštrnásť,06

Blažena Polkablová a spol.

Obec Odorín

24.03.2022

Kúpna zmluva 3/2022

20/2022

814,06 EUR osemstoštrnásť,06

Blažena Polkablová a spol.

Obec Odorín

11.03.2022

Kúpna zmluva

19/2022

nula

KSR -Kameňolomy SR s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Obec Danišovce, 33, 053 22 Danišovce

03.03.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

18/2022

nula

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Odorín

01.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

17/2022

165 105,00 EUR jedenstošesťdesiatpäťtisícstopäť

Mgr. Silvia Kubovčíková

Obec Odorín

25.02.2022

Zmluva o poskytnutí služieb

16/2022

4,80 EUR štyri,80

Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča

Obec Odorín

25.02.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v ŠJ

15/2022

10,00 EUR desať

Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča

Obec Odorín

16.02.2022

Kúpno predajná zmluva 01/2022

14/2022

1 386,28 EUR Jedentisíctristoosemdesiatšesť eur 28/100

Anna Kubinová Ing. a spol.

Obec Odorín

03.02.2022

Zmluva č.4/2022

13/2022

nula

Jozef Pagáč

Obec Odorín

03.02.2022

Zmluva č.3/2022

12/2022

nula

Jozef Bekeš

Obec Odorín

03.02.2022

Zmluva č.2/2022

11/2022

nula

Jozef Sabadin

Obec Odorín

03.02.2022

Zmluva č.1/2022

10/2022

nula

Miroslav Gaduš

Obec Odorín

03.02.2022

Dodatok č.15/2022

9/2022

nula

ONDAVA -Domov soc.služieb

Obec Odorín

26.01.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb

8/2022

7,86 EUR sedem,86

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Odorín

26.01.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

7/2022

303,00 EUR tristo tri

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Odorín

26.01.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

6/2022

519,00 EUR päťstodevätnásť

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Odorín

24.01.2022

Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí dotácie z vlastných príjmov

5/2022

8 500,00 EUR osemtisícpäťsto

TJ Družstevník Odorín

Obec Odorín

24.01.2022

Dodatok č.25

4/2022

nula

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Odorín

24.01.2022

zámenná zmluva

3/2022

neuvedená

Mgr. Ján Olekšák

Obec Odorín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: