Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.07.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta 12/24

25/2021

20,00 EUR dvadsať

Obec Odorín

Repaský Alfonz

13.07.2021

Dodatok č.002

24/2021

nula

Obec Odorín

SPP a.s., Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava

01.07.2021

Zmluva 1/2021

23/2021

nula

Obec Odorín

Hanna Koval

29.06.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta 12/23

22/2021

20,00 EUR dvadsať

Obec Odorín

Rusnaková Raisa

25.06.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke informačnej platformy Smart INFO uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

21/2021

540,00 EUR päťstoštyridsať

Obec Odorín

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

02.06.2021

Dodatok č.13/2021

20/2021

nula

Obec Odorín

ONDAVA -Domov soc.služieb

01.06.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta 12/14

19/2021

20,00 EUR dvadsať

Obec Odorín

Terézia Repaská

27.05.2021

Zmluva o nájme13/12

18/2021

20,00 EUR dvadsať

Obec Odorín

Štefan Hovanec

19.05.2021

Zmluva o výpožičke č.KRHZ-KE-VO-165/2021

17/2021

14 320,94 EUR štrnásťtisíctristodvadsať,94

Obec Odorín

Ministerstvo vnútra SR

12.05.2021

Zmluva č.321 0845

16/2021

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Odorín

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava –

07.05.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

15/2021

Neuvedené

Obec Odorín

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

03.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta 13/11

14/2021

20,00 EUR dvadsať

Obec Odorín

Ondrej Fabian

14.04.2021

Zmluva o dielo

13/2021

50,00 EUR päťdesiat

Obec Odorín

PaedDr. Katarína Hvizdová

07.04.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní ver.služieb -balík

12/2021

nula

Obec Odorín

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

07.04.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní ver.služieb

11/2021

nula

Obec Odorín

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

31.03.2021

Dodatok č.1 ku zmluve o diele č.33/2018

10/2021

nula

Obec Odorín

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

24.03.2021

Zmluva o nájme hrob.miesta 13/10

9/2021

20,00 EUR dvadsať

Obec Odorín

Ing. Miroslav Černický

11.03.2021

Zmluva o pripojení

8/2021

Neuvedené

Obec Odorín

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

26.02.2021

Kúpna zmluva 21/2021

7/2021

neuvedená

Obec Odorín

KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.

17.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

6/2021

Neuvedené

Obec Odorín

MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo nám. 1, 052 70 Spišská Nová Ves

01.02.2021

Zmluva o nájme hrob.miesta 13/8

5/2021

20,00 EUR dvadsať

Anna Kokoráková

Obec Odorín

21.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

4/2021

nula

MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo nám. 1, 052 70 Spišská Nová Ves

Obec Odorín

20.01.2021

Zmluva o nájme hrob. miesta 13/7

3/2021

20,00 EUR dvadsať

Denisa Brotková

Obec Odorín

13.01.2021

Zmluva

2/2021

Neuvedené

Prima banka a.s.

Obec Odorín

12.01.2021

Kúpno predajná zmluva 01/2021

1/2021

510,00 EUR päťstodesaťeur

Obec Odorín

Ľudmila Maďarová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: