Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.05.2019

Dodatok č.1

21/2019

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Čingov

Obec Odorín

06.05.2019

Zmluva č.3/2019

20/2019

1 000,00 EUR jedentisíc

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Odorín

06.05.2019

Dodatok č.7/2019

19/2019

Neuvedené

Obec Odorín

ONDAVA -Domov soc.služieb

06.05.2019

Zmluva č.39 501

18/2019

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Odorín

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava –

24.04.2019

Dohoda na zabezepčenie odbornej praxe žiakov

17/2019

Neuvedené

Obec Odorín

Stredná odborná škola

23.04.2019

Zmluva o dielo č.74/2019/ZoD/DKaČOV

16/2019

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzk.spol. a.s., Hraničná 662/17 662, 05889 Poprad

Obec Odorín

10.04.2019

Dohoda 19 44 012 25

15/2019

Neuvedené

Úrad práce soc. vecí a rodiny

Obec Odorín

10.04.2019

Dohoda 19 44 010 28

14/2019

Neuvedené

Úrad práce soc. vecí a rodiny

Obec Odorín

05.04.2019

Dodatok č.3 ku kúpnej zmluve 2/2019 zo 14.1.2019

13/2019

neuvedená

Obec Odorín

Mária Gadušová a spol.

28.03.2019

Dohoda č.19/44/50j/16/NS 2019

12/2019

Neuvedené

Úrad práce soc. vecí a rodiny

Obec Odorín

25.03.2019

Dodatok č.22

11/2019

Neuvedené

Brantner Nova, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Odorín

25.03.2019

Darovacia zmluva

10/2019

200,00 EUR Dvesto eur

Obec Odorín

LEVONET s.r.o

25.03.2019

Zmluva

9/2019

7 500,00 EUR Sedemtisícpäťstvo--

Obec Odorín

TJ Družstevník Odorín

19.03.2019

Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve č. 1/2019

8/2019

neuvedená

Obec Odorín

Toporcer Štefan a spol

13.03.2019

Dotácia 1/2019

7 2019

850,00 EUR osemstopäťdesiat

Obec Odorín

STO Odorín

04.03.2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 4/2018

5/2019

neuvedená

Obec Odorín

Jančíková Marta a spol.

11.03.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č.SC/19/03/036

6/2019

neuvedená

Obec Odorín

KOMENSKY VIRAL s.r.o.

04.03.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

4/2019

273,70 EUR dvestosedemdesiattri,70 centov

Obec Odorín

EKOTEC spol.s.r.o.

21.01.2019

Kúpna zmluva 2/2019

3/2019

990,00 EUR Deväťstodeväťdesiat---

Obec Odorín

Mária Gadušová a spol.

15.01.2019

Kúpna zmluva 1/2019

2/2019

440,00 EUR Štyristoštyridsať

Obec Odorín

Toporcer Štefan a spol

01.01.2019

Dodatok č.6

1 2019

Neuvedené

ONDAVA -Domov soc.služieb

Obec Odorín

27.12.2018

Dodatok k Zmluve o dielo

70 2018

neuvedené

PP Protect s.r.o.

Obec Odorín

21.12.2018

Dodatok č.4

69 2018

Neuvedené

Centrum voľného času

Obec Odorín

12.12.2018

Dodatok č.21

68 2018

Neuvedené

Brantner Nova, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Odorín

28.11.2018

Dodatokč.5

67 2018

Neuvedené

Obec Odorín

ONDAVA -Domov soc.služieb

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: