Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.09.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

273/2020

642,00 EUR šesťstoštyridsaťdva

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Odorín

11.09.2020

Zámenná zmluva č.2/2020/ZZ

272/2020

Neuvedené

Obec Odorín

Košický samosprávny kraj- Správa ciest

10.09.2020

Dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní služieb BRKO 2014

271/2020

Neuvedené

Obec Odorín

Brantner Nova, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

26.08.2020

D O H O D A číslo: 20/44/53G/23

270/2020

20 714,64 EUR dvadsaťtisícsedemstoštrnásť,64€

Obec Odorín

Úrad práce soc. vecí a rodiny

13.08.2020

Zmluva 113/07/2020 SNV por.č.257/07/2020

269/2020

Neuvedené

Obec Odorín

Košický samosprávny kraj-Správa ciest KSK

12.08.2020

Zmluva o budúcej zmluve o prevode majetku

268/2020

Neuvedené

Obec Odorín

Podtatranská vodárenska spoločnosťa.s.

10.08.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta 13/6

267/2020

20,00 EUR dvadsať

Obec Odorín

Dana Veľká

10.08.2020

Zmluva č.459/253/20Pv

266/2020

Neuvedené

Obec Odorín

Podtatranská vodárenská prevádzk.spol. a.s., Hraničná 662/17 662, 05889 Poprad

10.08.2020

Zmluva o dielo

265/2020

24 000,00 EUR Dvadsaťštyritisíc

Obec Odorín

ŠtúdioJ+J s.r.o.

10.08.2020

Zmluva o likvidácii odpadových vôd

264/2020

nula

Obec Odorín

Podtatranská vodárenská prevádzk.spol. a.s., Hraničná 662/17 662, 05889 Poprad

05.08.2020

Zmluva o termínovanom úvere č. 18/005/20

2632020

120 000,00 EUR stodvadsaťtisíc

Obec Odorín

Prima banka a.s.

22.07.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaV SR na rok 2020

262/2020

7 600,00 EUR sedemtisícšesťsto

Obec Odorín

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR

17.07.2020

Zmluva o dielo č.055/2020/IS

261/2020

37 174,49 EUR tridsaťsedemtisícstosedemdesiatštyri ,49

Odorínske služby s.r.o.

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o.

13.07.2020

Dodatok č.N20200205001

260/2020

nula

Obec Odorín

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR

10.07.2020

Dodatok č.ZK01/VK/09/10/114

259/2020

nula

Obec Odorín

Komensky s.r.o.

08.07.2020

Zmluva o nájme hrob.miesta 4/19

258/2020

20,00 EUR dvadsať

Obec Odorín

Mgr. Janka Lešňovská

06.07.2020

Dodatok č.11/2020

257/2020

Neuvedené

Obec Odorín

ONDAVA -Domov soc.služieb

25.06.2020

Dodatok č.4 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu

256/2020

Neuvedené

Obec Odorín

Podtatranská vodárenská prevádzk.spol. a.s., Hraničná 662/17 662, 05889 Poprad

23.06.2020

Dodatok č.2

255/2020

49 752,93 EUR

Obec Odorín

Alkon SV, s.r.o.

22.06.2020

Zmluva 4/2020

254/2020

14 000,00 EUR štrnásťtisíc

Obec Odorín

Ministerstvo kultúry SR

17.06.2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

253/2020

Neuvedené

Obec Odorín

MADE spol. s.r.o., Lazovná 69 69, 974 01 Banská Bystrica

05.06.2020

kúpno predajná zmluva 2 2020

252/ 2020

1 640,00 EUR Jedentisícšesťstoštyridsaťeur

Obec Odorín

Jozef Bekeš

29.05.2020

Zmluva 4/2020

251/2020

Neuvedené

Obec Odorín

Fajth Rastislav

29.05.2020

Zmluva 3/2020

250/2020

Neuvedené

Obec Odorín

Mgr. art.Mikuláš Dzurík

29.05.2020

Zmluva 2/2020

249/2020

Neuvedené

Obec Odorín

Mgr. Mária Kubíková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: