Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.09.2018

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu

62 2018

350,00 EUR tristopäťdesiat

Obec Odorín

Slovenský futbalový zväz

01.09.2018

Zmluva o dielo č. 33/2018

49 2018

1 812,96 EUR Tisícosemstodvanásť

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Obec Odorín

28.08.2018

Dodatok č.DBK/18/06/0738

48 2018

Neuvedené

Komensky s.r.o.

Obec Odorín

17.08.2018

Dodatok č.20

47 2018

Neuvedené

Brantner Nova, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Odorín

06.08.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

46 2018

480,00 EUR štyristoosemdesiat

AV Audit s.r.o.

Obec Odorín

30.07.2018

Zmluva 3 2018

44 2018

7 390,00 EUR sedemtisíctristodeväťdesiat eur

Ján Slanina a spol.

Obec Odorín

30.07.2018

Zmluva o nájme

43 2018

10,00 EUR desať

Magdaléna Cihoňová

Obec Odorín

26.07.2018

o poskytnutí soc.služby

45 2018

Neuvedené

ONDAVA -Domov soc.služieb

Obec Odorín

19.07.2018

Kúpna zmluva

42 2018

17 833,20 EUR sedemnásťtisícosemstotridsaťtri 20 centov

Jozef Beľák, Jana Beľáková

Obec Odorín

16.07.2018

Nájomná zmluva č. 91/06/2018/SNV

41/2018

1,00 EUR Jedno euro

Košický samosprávny kraj-Správa ciest KSK

Obec Odorín

28.06.2018

Dohoda 18/44/50j/44

40 2018

Neuvedené

Úrad práce soc. vecí a rodiny

Obec Odorín

27.06.2018

Dohoda

37 2018

Neuvedené

Združenie vlastníkov lesa PS Odorín

Obec Odorín

27.06.2018

zmluva o úvere

38 2018

100 000,00 EUR stotisíc

Prima banka a.s.

Obec Odorín

27.06.2018

Zmluva o účte

39 2018

Neuvedené

Prima banka a.s.

Obec Odorín

25.06.2018

Zmluva o dielo

36 2018

1 000,00 EUR jedentisíc

Terézia Nemcová

Obec Odorín

15.06.2018

Stavebná úprava cesty k PD

32 2018

77 857,92 EUR Sedemdesiatsedemtisícosemstopäťdesiatsedem,92

C.I.P.A. s.r.o.

Obec Odorín

01.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančného daru

31 2018

5,00 EUR päť

Ing. Mária Goduľová ml.

Obec Odorín

29.05.2018

Dodatok č.1

35 2018

Neuvedené

Juraj Fecík MUDr.

Obec Odorín

28.05.2018

Zmluva č.PHZ .OPK1 2018 001482 003

30 2018

29 998,18 EUR dvadsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatosem,18

Ministerstvo vnútra SR

Obec Odorín

25.05.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

29 2018

Neuvedené

Komensky s.r.o.

Obec Odorín

25.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

28 2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Odorín

24.05.2018

Zmluva o ochrane osobných údajov

27 2018

Neuvedené

ASC Applied Software Consultants, 7/1, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Odorín

24.05.2018

Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb

26 2018

35,00 EUR tridsaťpäť

PP Protect s.r.o.

Obec Odorín

14.05.2018

Zmluva o poskytnutí finančného daru

25 2018

5,00 EUR päť

Peter Slanina

Obec Odorín

23.04.2018

Zámenná zmluva

34 2018

416,00 EUR štyristošestnásť

P.a Š.Slanina

Obec Odorín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: