Navigácia

Obsah

Obec Odorín

Obec Odorín sa nachádza v južnej časti Hornádskej kotliny v údolí potoka Odorica. Prvý krát sa spomína v listinách z roku 1263. Písomná zmienka sa týkala predaja majetku patriaceho do súčasného chotára obce. Zo súvislostí je isté, ze v tomto roku bol už významnou usadlosťou a spĺňal všetky podmienky, aby bol pojatý do práve sa organizujúceho Spoločenstva spišských Sasov, ktoré dostalo svoje veľké privilégium v roku 1271.

V súčasnosti má  972 obyvateľov. I dnes prevažuje poľnohospodársky charakter obce, no vznikli tu i niektoré výrobné súkromné podniky. 

Sakrálnou dominantou obce je katolícky kostol sv. Mikuláša biskupa. Bol postavený v neskororománsko – ranogotickom slohu v druhej polovici 13. storočia. Pôvodne bol jednoloďový, zaklenutím lode na stredný stĺp okolo roku 1380 dostal zdanlivo dvojloďovú sieňovú dispozíciu. Stavebná činnosť kostola vyvrcholila v roku 1807, kedy bola pribudovaná kaplnka Panny Márie Snežnej, s krásnym portálom.

K pamiatkam radíme aj budovu fary. Je postavená na staršom barokovom základe, klasicisticky upravená roku 1826. V blízkosti sa nachádza nová farská budova, južne starý cintorín. Medzi pamätihodnosti môžeme zaradiť dom pplk. Michala Kubinu – príslušníka Anglického kráľovského letectva v 2.sv. vojne.

V obci je vybudovaná základná a materská škola v jednom objekte. Priaznivci športu majú k dispozícii futbalový štadión s tribúnou. Obec pretína cestný ťah Spišská Nová Ves - Košice. V poslednom období sa tu realizuje výstavba nových rodinných domov, kanalizácie, vodovodu, obnovuje sa centrum obce.