Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.11.2018

Dodatokč.5

67 2018

Neuvedené

Obec Odorín

ONDAVA -Domov soc.služieb

30.11.2018

Dohoda č. 18/44/050/73

66 2018

Neuvedené

Úrad práce soc. vecí a rodiny

Obec Odorín

30.11.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

65 2018

Neuvedené

Rastislav Fajth

Obec Odorín

19.11.2018

Dohoda o prenechaní finančnej ceny

64 2018

330,00 EUR tristotridsať

Obec Odorín

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

06.11.2018

Darovacia zmluva

63 2018

800,00 EUR osemsto

Obec Odorín

Nadácia Veolia Slovensko

13.09.2018

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu

62 2018

350,00 EUR tristopäťdesiat

Obec Odorín

Slovenský futbalový zväz

14.11.2018

Zmluva č.PHZ -OPKI-2018-003194

61 2018

29 989,85 EUR dvadsaťdeväťtisícdeväťstoosemdesiatdeväť,85

Obec Odorín

Ministerstvo vnútra SR

07.11.2018

Kúpna zmluva 5/2018

60 2018

850,00 EUR Osemstopäťdesiateur

Jozef Jančík

Obec Odorín

07.11.2018

Kúpna zmluva 4/2018

59 2018

1 280,00 EUR Jedentisídvestoosemdesiateur

Jančíková Marta a spol.

Obec Odorín

26.10.2018

Dohoda č.18/44/52A/75

58 2018

300,12 EUR tristoeur,12

Obec Odorín

Úrad práce soc. vecí a rodiny

26.10.2018

Zmluva

57 2018

29,00 EUR Dvadsaťdeväť---

Obec Odorín

Poľnohospodárske družstvo Čingov

26.10.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo K-2018-398 k stavbe Prístavba a nadstavba PZ

56 2018

3 899,87 EUR tritisícosemstodeväťdesiatdeväť,87

Alkon SV, s.r.o.

Obec Odorín

25.10.2018

Dodatok č.1 k Zmluve č.PHZ-OPKI-2018-004182-003

55 2018

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Odorín

24.10.2018

Dodatok č.1 k Zmluve VK/09/10/114

54 2018

Neuvedené

Komensky s.r.o.

Obec Odorín

23.10.2018

Darovacia zmluva

53 2018

500,00 EUR päťsto

TATRAVAGÓNKA a.s.

Obec Odorín

11.10.2018

Dodatok k zmluve

52 2018 dodatok č.4

Neuvedené

Cecília Puškárová

ONDAVA -Domov soc.služieb

25.09.2018

Zmluva o dielo K-2018-398

51 2018

62 729,20 EUR šesťdesiatdvatisícsedemstodvadsaťdeväť,20

Alkon SV, s.r.o.

Obec Odorín

19.09.2018

Zmluva o dielo č. ZoD 2018/J01/09/018

50 2018

15 261,78 EUR Pätnásťtisícdvestošesťdesiatjedeneur 78/100

C.I.P.A. s.r.o, Štefanikova 98, 058 01 Poprad

Obec Odorín

01.09.2018

Zmluva o dielo č. 33/2018

49 2018

1 812,96 EUR Tisícosemstodvanásť

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Obec Odorín

28.08.2018

Dodatok č.DBK/18/06/0738

48 2018

Neuvedené

Komensky s.r.o.

Obec Odorín

17.08.2018

Dodatok č.20

47 2018

Neuvedené

Brantner Nova, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Odorín

06.08.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

46 2018

480,00 EUR štyristoosemdesiat

AV Audit s.r.o.

Obec Odorín

26.07.2018

o poskytnutí soc.služby

45 2018

Neuvedené

ONDAVA -Domov soc.služieb

Obec Odorín

30.07.2018

Zmluva 3 2018

44 2018

7 390,00 EUR sedemtisíctristodeväťdesiat eur

Ján Slanina a spol.

Obec Odorín

30.07.2018

Zmluva o nájme

43 2018

10,00 EUR desať

Magdaléna Cihoňová

Obec Odorín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: