Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.01.2019

Kúpna zmluva 2/2019

3/2019

990,00 EUR Deväťstodeväťdesiat---

Obec Odorín

Mária Gadušová a spol.

15.01.2019

Kúpna zmluva 1/2019

2/2019

440,00 EUR Štyristoštyridsať

Obec Odorín

Toporcer Štefan a spol

01.01.2019

Dodatok č.6

1 2019

Neuvedené

ONDAVA -Domov soc.služieb

Obec Odorín

27.12.2018

Dodatok k Zmluve o dielo

70 2018

neuvedené

PP Protect s.r.o.

Obec Odorín

21.12.2018

Dodatok č.4

69 2018

Neuvedené

Centrum voľného času

Obec Odorín

12.12.2018

Dodatok č.21

68 2018

Neuvedené

Brantner Nova, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Odorín

30.11.2018

Dohoda č. 18/44/050/73

66 2018

Neuvedené

Úrad práce soc. vecí a rodiny

Obec Odorín

30.11.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

65 2018

Neuvedené

Rastislav Fajth

Obec Odorín

28.11.2018

Dodatokč.5

67 2018

Neuvedené

Obec Odorín

ONDAVA -Domov soc.služieb

19.11.2018

Dohoda o prenechaní finančnej ceny

64 2018

330,00 EUR tristotridsať

Obec Odorín

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

14.11.2018

Zmluva č.PHZ -OPKI-2018-003194

61 2018

29 989,85 EUR dvadsaťdeväťtisícdeväťstoosemdesiatdeväť,85

Obec Odorín

Ministerstvo vnútra SR

07.11.2018

Kúpna zmluva 5/2018

60 2018

850,00 EUR Osemstopäťdesiateur

Jozef Jančík

Obec Odorín

07.11.2018

Kúpna zmluva 4/2018

59 2018

1 280,00 EUR Jedentisídvestoosemdesiateur

Jančíková Marta a spol.

Obec Odorín

06.11.2018

Darovacia zmluva

63 2018

800,00 EUR osemsto

Obec Odorín

Nadácia Veolia Slovensko

26.10.2018

Dohoda č.18/44/52A/75

58 2018

300,12 EUR tristoeur,12

Obec Odorín

Úrad práce soc. vecí a rodiny

26.10.2018

Zmluva

57 2018

29,00 EUR Dvadsaťdeväť---

Obec Odorín

Poľnohospodárske družstvo Čingov

26.10.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo K-2018-398 k stavbe Prístavba a nadstavba PZ

56 2018

3 899,87 EUR tritisícosemstodeväťdesiatdeväť,87

Alkon SV, s.r.o.

Obec Odorín

25.10.2018

Dodatok č.1 k Zmluve č.PHZ-OPKI-2018-004182-003

55 2018

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Odorín

24.10.2018

Dodatok č.1 k Zmluve VK/09/10/114

54 2018

Neuvedené

Komensky s.r.o.

Obec Odorín

23.10.2018

Darovacia zmluva

53 2018

500,00 EUR päťsto

TATRAVAGÓNKA a.s.

Obec Odorín

11.10.2018

Dodatok k zmluve

52 2018 dodatok č.4

Neuvedené

Cecília Puškárová

ONDAVA -Domov soc.služieb

25.09.2018

Zmluva o dielo K-2018-398

51 2018

62 729,20 EUR šesťdesiatdvatisícsedemstodvadsaťdeväť,20

Alkon SV, s.r.o.

Obec Odorín

19.09.2018

Zmluva o dielo č. ZoD 2018/J01/09/018

50 2018

15 261,78 EUR Pätnásťtisícdvestošesťdesiatjedeneur 78/100

C.I.P.A. s.r.o, Štefanikova 98, 058 01 Poprad

Obec Odorín

13.09.2018

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu

62 2018

350,00 EUR tristopäťdesiat

Obec Odorín

Slovenský futbalový zväz

01.09.2018

Zmluva o dielo č. 33/2018

49 2018

1 812,96 EUR Tisícosemstodvanásť

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Obec Odorín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: