Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.06.2019

Nájomná zmluva 19

24/2019

200,00 EUR Dvesto---

Obec Odorín

Základná škola Z. Nejedlého 2

07.06.2019

Zmluva o dielo K-2019-398

23/2019

49 166,21 EUR štyridsaťdeväťtisícstošesťdesiatšesť eur, 21centov

ALKON VT s.r.o., Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Odorín

03.06.2019

Dodatok č.1

22/2019

Neuvedené

Obec Odorín

Ministerstvo školstva ,vedy,výskumu a športu SR

10.05.2019

Dodatok č.1

21/2019

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Čingov

Obec Odorín

06.05.2019

Zmluva č.3/2019

20/2019

1 000,00 EUR jedentisíc

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Odorín

06.05.2019

Dodatok č.7/2019

19/2019

Neuvedené

Obec Odorín

ONDAVA -Domov soc.služieb

06.05.2019

Zmluva č.39 501

18/2019

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Odorín

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava –

24.04.2019

Dohoda na zabezepčenie odbornej praxe žiakov

17/2019

Neuvedené

Obec Odorín

Stredná odborná škola

23.04.2019

Zmluva o dielo č.74/2019/ZoD/DKaČOV

16/2019

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzk.spol. a.s., Hraničná 662/17 662, 05889 Poprad

Obec Odorín

10.04.2019

Dohoda 19 44 012 25

15/2019

Neuvedené

Úrad práce soc. vecí a rodiny

Obec Odorín

10.04.2019

Dohoda 19 44 010 28

14/2019

Neuvedené

Úrad práce soc. vecí a rodiny

Obec Odorín

05.04.2019

Dodatok č.3 ku kúpnej zmluve 2/2019 zo 14.1.2019

13/2019

neuvedená

Obec Odorín

Mária Gadušová a spol.

28.03.2019

Dohoda č.19/44/50j/16/NS 2019

12/2019

Neuvedené

Úrad práce soc. vecí a rodiny

Obec Odorín

25.03.2019

Dodatok č.22

11/2019

Neuvedené

Brantner Nova, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Odorín

25.03.2019

Darovacia zmluva

10/2019

200,00 EUR Dvesto eur

Obec Odorín

LEVONET s.r.o

25.03.2019

Zmluva

9/2019

7 500,00 EUR Sedemtisícpäťstvo--

Obec Odorín

TJ Družstevník Odorín

19.03.2019

Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve č. 1/2019

8/2019

neuvedená

Obec Odorín

Toporcer Štefan a spol

13.03.2019

Dotácia 1/2019

7 2019

850,00 EUR osemstopäťdesiat

Obec Odorín

STO Odorín

04.03.2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 4/2018

5/2019

neuvedená

Obec Odorín

Jančíková Marta a spol.

11.03.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č.SC/19/03/036

6/2019

neuvedená

Obec Odorín

KOMENSKY VIRAL s.r.o.

04.03.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

4/2019

273,70 EUR dvestosedemdesiattri,70 centov

Obec Odorín

EKOTEC spol.s.r.o.

21.01.2019

Kúpna zmluva 2/2019

3/2019

990,00 EUR Deväťstodeväťdesiat---

Obec Odorín

Mária Gadušová a spol.

15.01.2019

Kúpna zmluva 1/2019

2/2019

440,00 EUR Štyristoštyridsať

Obec Odorín

Toporcer Štefan a spol

01.01.2019

Dodatok č.6

1 2019

Neuvedené

ONDAVA -Domov soc.služieb

Obec Odorín

27.12.2018

Dodatok k Zmluve o dielo

70 2018

neuvedené

PP Protect s.r.o.

Obec Odorín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: