Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.04.2019

Dohoda 19 44 012 25

15/2019

Neuvedené

Úrad práce soc. vecí a rodiny

Obec Odorín

10.04.2019

Dohoda 19 44 010 28

14/2019

Neuvedené

Úrad práce soc. vecí a rodiny

Obec Odorín

05.04.2019

Dodatok č.3 ku kúpnej zmluve 2/2019 zo 14.1.2019

13/2019

neuvedená

Obec Odorín

Mária Gadušová a spol.

28.03.2019

Dohoda č.19/44/50j/16/NS 2019

12/2019

Neuvedené

Úrad práce soc. vecí a rodiny

Obec Odorín

25.03.2019

Dodatok č.22

11/2019

Neuvedené

Brantner Nova, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Odorín

25.03.2019

Darovacia zmluva

10/2019

200,00 EUR Dvesto eur

Obec Odorín

LEVONET s.r.o

25.03.2019

Zmluva

9/2019

7 500,00 EUR Sedemtisícpäťstvo--

Obec Odorín

TJ Družstevník Odorín

19.03.2019

Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve č. 1/2019

8/2019

neuvedená

Obec Odorín

Toporcer Štefan a spol

13.03.2019

Dotácia 1/2019

7 2019

850,00 EUR osemstopäťdesiat

Obec Odorín

STO Odorín

04.03.2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 4/2018

5/2019

neuvedená

Obec Odorín

Jančíková Marta a spol.

11.03.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č.SC/19/03/036

6/2019

neuvedená

Obec Odorín

KOMENSKY VIRAL s.r.o.

04.03.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

4/2019

273,70 EUR dvestosedemdesiattri,70 centov

Obec Odorín

EKOTEC spol.s.r.o.

21.01.2019

Kúpna zmluva 2/2019

3/2019

990,00 EUR Deväťstodeväťdesiat---

Obec Odorín

Mária Gadušová a spol.

15.01.2019

Kúpna zmluva 1/2019

2/2019

440,00 EUR Štyristoštyridsať

Obec Odorín

Toporcer Štefan a spol

01.01.2019

Dodatok č.6

1 2019

Neuvedené

ONDAVA -Domov soc.služieb

Obec Odorín

27.12.2018

Dodatok k Zmluve o dielo

70 2018

neuvedené

PP Protect s.r.o.

Obec Odorín

21.12.2018

Dodatok č.4

69 2018

Neuvedené

Centrum voľného času

Obec Odorín

12.12.2018

Dodatok č.21

68 2018

Neuvedené

Brantner Nova, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Odorín

28.11.2018

Dodatokč.5

67 2018

Neuvedené

Obec Odorín

ONDAVA -Domov soc.služieb

30.11.2018

Dohoda č. 18/44/050/73

66 2018

Neuvedené

Úrad práce soc. vecí a rodiny

Obec Odorín

30.11.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

65 2018

neuvedená

Fajth Rastislav

Obec Odorín

19.11.2018

Dohoda o prenechaní finančnej ceny

64 2018

330,00 EUR tristotridsať

Obec Odorín

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

06.11.2018

Darovacia zmluva

63 2018

800,00 EUR osemsto

Obec Odorín

Nadácia Veolia Slovensko

13.09.2018

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu

62 2018

350,00 EUR tristopäťdesiat

Obec Odorín

Slovenský futbalový zväz

14.11.2018

Zmluva č.PHZ -OPKI-2018-003194

61 2018

29 989,85 EUR dvadsaťdeväťtisícdeväťstoosemdesiatdeväť,85

Obec Odorín

Ministerstvo vnútra SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: