Obsah

OVEROVANIE PODPISOV 
 

Overovanie podpisov sa vykonáva na obecnom úrade počas stránkových dní.


Potrebné doklady:  platný občiansky preukaz

Poplatok: 2,- ( za každý podpis)