Obsah

Tlačivá

OHLÁSENIE STAVIEB A PRÁC

Zák.50/1976 Zb.v znení neskoších predpisov-stavebný zákon

drobne-stavby-2.docx

Ohlásenie drobnej stavby 1

ohlasenie-drobnej-stavby1.doc

Vodovodná prípojka (príloha k drobnej stavbe)

tech._popis-_vodovodná_prípojka.pdf

Ohlásenie stavebných úprav a udrž. prác

ohlasenie-stavebnych-uprav-a-udrz.-prac.doc

Kanalizačná prípojka - k drobnej stavbe

tech._popis-_kanalizačná_prípojka príloha k drobnej stavbe.pdf

Stránka

  • 1