Navigácia

Obsah

Územný plán

Územný plán

Výpis uznesenia č.148 2014

vypis-uznesenia.pdf

ÚPN 2014

upn-2014.pdf

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

v3_vykres-dopravy.pdf

Ochrana prírody tvorba krajiny prvky ÚSES

v5_ochrana-prirody-tvorba-krajiny.pdf

Zábery PPF a LPF

v6_zabery_pp.pdf

OZNAM lokalita- Liehovarské

oznam-up Liehovarské 1.pdf

V1 - širšie vzťahy

V1_sirsie_vztahy_50000.pdf

V4

V4_technická infrastruktúra.pdf

V7

V7_verejnoprospesné stavby.pdf

ZaD

ZaD č. 1-2012 - UPN Odorín - tabuľka.pdf

UPN

UPN návrh Odorín_ZaD2012.pdf

Zmena doplnky

Zmeny a doplnky č. 1-2012 - UPN-Odorín.pdf

Oznam Liehovarské 1

Liehovarské - OZNAM.pdf

Oznam

Obec Odorín-OZNAM (EIA).pdf

Rozhodnutie OÚ ŽP

OÚ ŽP - rozhodnutie.pdf

V2B

V2B_komplexný návrh_2000.pdf

VZN 2 2022

VZN 2_2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Odorín v znení Zmien a doplnkov č. 2.pdf

SV1 ZaD

SV1 ZaD 2020 širsie_vztahy_50000.pdf

SV2 ZaD

SV2 ZaD 2020 URBAN.pln_.pdf

SV3 ZaD

SV3_ZaD 2020 doprava.pdf

Stránka