Navigácia

Obsah

Späť

Dodatok č. 2/2022 k VZN č. 7/2016

Dodatok č. 2/2022 k VZN č. 7/2016 o nakladaní s kamunálnymi odpadmi

Vyvesené: 30. 12. 2021

Dátum zvesenia: 15. 1. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť