Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Vyvesené: 11. 10. 2021

Dátum zvesenia: 19. 10. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť