Navigácia

Obsah

 

Správne konania - ochrana prírody

    Oznamy  sú zverejnené  na odkaze https://obecodorin.sk alebo https://www.slovensko.sk/

                                                                                                     

Obec Odorín, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Odorín,  053 22 Odorín 266 alebo elektronicky na adresu:

 starosta@obecodorin.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.